poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

dTest: Pro osoby pohybující se na vozíku je cestování vlakem stále složité

7.10.2020

Cestující, kteří potřebují k pohybu mechanický nebo elektrický vozík, mohou při cestování vlakem narazit na různé bariéry – nepřístupnou vlakovou soupravu, nástupiště nebo nádražní budovu. Situaci komplikuje i větší počet dopravců s různými přepravními podmínkami. Nicméně platí, že řadu informací lze zjistit na internetu, přepravu objednat předem a některé překážky omezit či eliminovat již před jízdou. Jak na to?

Ne všechna nádraží a nástupiště v České republice jsou bezbariérová, tedy přístupná i pro osoby s pohybovým omezením. Některé vlaky jsou vybaveny integrovanou plošinou, někdy je potřeba zajistit manuální (mobilní staniční) plošinu, avšak ani tyto možnosti nelze využít na všech nádražích a nástupištích. V případě potřeby je možné požádat zaměstnance dopravce o asistenci na nádraží či pro nástup do vlaku.

Základní informace o službách pro osoby na vozíku lze většinou nalézt na webových stránkách dopravce. „Obvykle zde najdete informace o přípravě cesty, podmínkách přepravy, přístupnosti nádraží i vlakových souprav a rovněž odkazy na vyhledání konkrétního spojení,“ vyjmenovává Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a dodává: „Spoje umožňující přepravu osob na vozíku jsou v jízdních řádech označeny piktogramy včetně informace o vybavení vozu zvedací plošinou.“

Při plánování cesty je třeba vzít v potaz, zda potřebujete asistenci k nástupu do vlaku, zejména se jedná o přistavení mobilní plošiny. Objednání této služby je u Českých drah nutné uskutečnit nejméně 24 hodin předem. Požadavek na zařazení vozu s plošinou je nezbytné sdělit nejméně 48 hodin před plánovanou cestou.

Pokud asistenci nevyžadujete, ve vlaku je zařazen bezbariérový vůz a přístupné jsou i nástupní a výstupní stanice, nemusíte přepravu hlásit. Při přepravě však mohou nastat mimořádné situace, kdy pro cestujícího se zdravotním postižením nebude zajištěno náhradní řešení nebo asistence.

Na přepravované vozíky se zároveň vztahují základní požadavky. „Zpravidla platí, že vozík musí být vybaven ruční brzdou. Dopravce může stanovit hmotnostní limit vozíku s uživatelem, který obvykle činí 300 až 350 kilogramů. Ve vlacích neuzpůsobených pro pohyb s vozíkem může být omezena jeho šířka na maximálně 60 centimetrů,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Kde hledat informace? Konkrétní podmínky přepravy osob na vozíku si stanoví každý vlakový dopravce sám. Přehledné a podrobné údaje naleznete například na webových stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením.

Co se týče asistence na nádraží či pomoci s nástupem do vlaku, je třeba se vždy informovat u daného dopravce a službu si dopředu objednat. Při cestování s více vlakovými dopravci je možné pro vyžádání asistence a zajištění přepravy využít jednotný portál One ticket.

Pokud se v průběhu cesty vyskytne problém, je vhodné o tom informovat zaměstnance a následně též centrálu dopravce. Poslední možností je pak podat stížnost ministerstvu dopravy.

Jaký je výhled do budoucna? „Při výstavbě či rekonstrukci nádraží je potřeba dodržovat právní předpisy, které zajišťují možnost použití nástupní plošiny. Zároveň všichni dopravci musejí disponovat kompetentním personálem k zajištění pomoci ve vlaku. Tato opatření by měla postupně vést k větší přístupnosti vlakové dopravy. Bezbariérová nádraží a vlaky totiž zajišťují užívání nejen lidem na vozíku, ale i rodinám s dětmi či seniorům,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Kontakt pro média:

Lucie Přinesdomová, media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Související tiskové zprávy