poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Legionářskou nemoc můžete mít i bez cestování. Jak se chránit?

25.11.2020

Legionářská nemoc je bakteriální zápal plic způsobený bakterií legionella. Nejde o exotickou chorobu. Legionelle se daří v stojaté znečištěné vodě a může být v potrubí nepoužívaného domu, bojleru, klimatizaci nebo bazénu. Nabízíme vám více informací a tipy, jak se chránit.

Legionářskou nemoc vyvolávají bakterie rodu legionella a nejčastěji se projevuje těžkým zápalem plic.  Většinou postihuje nemocné a osoby se sníženou iminutou. Typickými pacienty bývají lidé ve věku přes 50 let, kuřáci, pacienti s chronickými chorobami dýchacích cest, cukrovkou či rakovinou, lidé s imunitní nedostatečností nebo po operačním zákroku.

Legionella nakazí třikrát více mužů než žen, děti jsou postiženy málokdy. Příznaky jsou podobné chřipce, postupně se vyvinou v zápal plic a v závažných případech mohou skončit smrtí. Inkubační doba je 2–10 dnů. Pacient se cítí unavený, má vlhký kašel a vysokou horečku. Může trpět nevolností, zvracením, průjmem, bolestmi hlavy, dýchacími potížemi, bolestí na hrudi a ve svalech, ale i psychickými potížemi. Legionářská nemoc se léčí antibiotiky, především erythromycinem, azithromycinem a levofloxacinem.

Bakterie legionelly jsou přítomny v přírodě, například v řekách, rybnících, jezerech nebo bažinách. Obývají rovněž vodní nádrže, zvlhčovací a chladicí věže klimatizačních systémů. Mohou se vyskytovat v bazénech, vířivkách, zařízeních pro respirační terapii, zavlažovacích systémech, tlakových čisticích zařízeních, tedy všude tam, kde se uvolňuje vlhko z vody.

Ohrožují lidské zdraví, když najdou prostředí s ideální teplotou pro svůj vývoj a znečištěním, které je živí. Nejlépe se množí při 20–45 °C, teplota přes 70 °C je zabíjí. Legionella má ráda vodu s pH 5–8. Nejraději se živí organickým odpadem nahromaděným v nádržích a potrubích, miluje rez, vodní kámen, kal, řasy, stopy gumy nebo jiné bakterie. Preferuje stojatou vodu.

Porézní materiály a silikonové materiály podporují růst bakterií. K přenosu může přispívat také vnitřní klimatizace prostor. V minulosti se ohniskem nákazy staly také některé portugalské nemocnice, což v zemi vyvolalo diskusi o právním vakuu v otázkách kvality ovzduší v budovách.

Portugalci v roce 2013 zrušili povinnost pravidelných kontrol kvality vzduchu ve veřejných budovách. Spoléhat na dodržování zákonem daných norem nestačí. Podle spotřebitelské organizace Deco Proteste by se stačilo vrátit k frekvenci prověrek, které nařizoval zákon do roku 2013.

Každé dva roky měly být prováděny kontroly ve vzdělávacích zařízeních, sportovních a volnočasových centrech, jeslích, školkách a dalších místech denní péče o děti, seniorských centrech, domovech důchodců, nemocnicích, klinikách a dalších zdravotnických zařízeních. Jednou za tři roky se prověřoval stav ovzduší v obchodních provozovnách, provozovnách různých služeb, veřejných ubytovacích zařízeních, dopravě, kulturních institucích nebo kancelářích. V ostatních případech stačila prověrka jednou za šest let.

Jak se před legionářskou nemocí chránit? V případě výskytu bakterií legionelly ve vodě je zásadní vyvarovat se vdechování kapiček, které se vytvářejí, když je voda pod vysokým tlakem. V takových případech vyjměte provzdušňovací filtry z kohoutků a sprchových hlavic – můžete je pak používat, aniž byste se vystavovali zvýšenému riziku nákazy.

Vydezinfikovat je můžete ponořením do polovičního roztoku chloru na jednu hodinu. Dokud nezjistíte, odkud se legionella šíří, nepoužívejte zvlhčovače vzduchu ani vířivku. V domácí klimatizaci je většinou chladicí kapalina, nikoliv voda, proto jsou bezpečné. Zabraňte dlouhodobému stání vody v potrubí neobydlených domů. V pravidelných intervalech ji nechte chvíli téct ze všech kohoutků zároveň. Po výměně staré vodovodní baterie nebo opravě distribuční sítě vyčistěte a dezinfikujte spoje a filtry a následně nechte vodu dobře odtéct. Nezapomeňte na údržbu zařízení: vyčistěte a odstraňte vodní kámen a vše dezinfikujte chlorem nejméně jednou ročně. Pravidelně měňte těsnění a filtry. Máte-li bojler či jiný ohřívač vody, udržujte v něm teplotu vyšší než 70 °C.

Související články