poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Čelisťové a lepové pasti usmrcují zvířata zvlášť trýznivým způsobem. Prodejcům hrozí milionové pokuty

4.1.2021

Výroba, dovoz, prodej a použití lepících a čelisťových pastí jsou v České republice zakázány zákonem, připomněla Státní veterinární správa.

Novela zákona na ochranu zvířat  proti týrání tento zákaz zpřísnila a upřesnila možnost udělení sankcí. Za přestupek v tomto směru lze nyní uložit pokutu až ve výši tří milionů korun každému právnickému subjektu, nepodnikající fyzické osobě pak do jednoho milionu korun. Současná max. výše pokuty je 500 000 korun.

Propagace či nabídka čelisťových a lepových pastí je považována za propagaci týrání zvířat a výrobky tohoto druhu se nesmí používat v boji s obratlovci. Zákon jednoznačně zakazuje odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvířata prostřednictvím formalínových nebo lepících pastí.

Inspektoři SVS přesto nedávno odhalili případy nelegálního prodeje takových výrobků proti hlodavcům. Například ve Zlínském kraji šlo o dva internetové obchody a jednoho výrobce, který po zásahu Krajské veterinární služby výrobu ukončil a stahuje z trhu i prodané zboží.

Zvíře uvízlé v lepové nebo čelisťové pasti po několika dnech pojde hladem nebo žízní, případně uhyne v důsledku zranění způsobeným snahami se vysvobodit. Takové usmrcení je považováno za zvláště trýznivé utýrání.

Související články