poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Plynová kamna a krby nebezpečně znečišťují vzduch

29.1.2021

Plynová kamna a krby produkují vysoké množství CO2 a toxických látek. Nejsou proto vhodná pro použití v domácnosti.

Testy spotřebitelského časopisu 60 millions de consommateurs se zaměřily na emise topných těles. Tělesa na plyn rychle a důkladně vytopí každý prostor a snadno se instalují, ale znečišťují ovzduší. Dobrou zprávou je, že testované spotřebiče vytvářejí málo oxidu uhelnatého (CO) a oxidů dusíku (NOX).

Emise oxidu uhličitého (CO2) však nejsou uspokojivé. Všechna zařízení jej vylučují v koncentraci okolo 5 000 částic na milion (ppm), přitom mezní hodnoty se mají pohybovat mezi 1000 a 1500 ppm. Už tato skutečnost je důvodem, proč nelze doporučit používání takových zařízení v domácnosti.

Dva výrobky vylučovaly také příliš mnoho formaldehydu, což je plyn s karcinogenními účinky. Byla u nich naměřena hladina 44 a 55 μg/m3, přičemž francouzská agentura pro zdraví a bezpečnost ANSES doporučuje maximálně 30 μg/m3. Test ukázal také znepokojivé emise těkavých organických látek (VOC). Francouzský Národní spotřebitelský institut spotřeby (INC, vydavatel časopisu) proto doporučuje vyhnout se používání tomuto typu topných zařízení a požaduje změnu stávajících předpisů.

Do testu byly zařazeny také dva plynové krby. Nejde o topná tělesa, nýbrž o dekorativní prvky, ale také se v nich používá jako palivo ethanol a v případě potřeby mohou místnost rovněž ohřát. Z hlediska kvality ovzduší se však oba ukázaly být katastrofou.

Oba modely dosáhly emise 140 a 192 μg/m3 formaldehydu, varovné je také množství karcinogenního benzenu. I oxid uhelnatý u nich překračoval povolené množství (11 ppm oproti 8 ppm). Připomeňme, že jde o potenciálně smrtící plyn bez barvy a bez zápachu, který ve Francii způsobí zhruba sto úmrtí a přes tři tisíce otrav ročně.

Související články