poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Mouční červi míří na evropské talíře

1.3.2021

Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA zveřejnil první komplexní hodnocení potravin ze sušených moučných červů. Jde o první krok ke schválení tohoto hmyzu jako tzv. nové potraviny v rámci Evropské unie.

Sušené larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor) vcelku nebo ve formě prášku jsou podle analýzy EFSA bezpečné ke konzumaci při konkrétních způsobech úpravy, ačkoliv mohou v některých případech vyvolat alergickou reakci.

Dalším krokem směřujícím ke schválení moučných červů jako potraviny pro obyvatele EU je odborná studie řízení rizik, po které budou navrženy normy a podmínky výroby, skladování a používání.

Ve světě stoupá zájem o potraviny vyrobené z hmyzu. K hlavním důvodům patří dobré nutriční vlastnosti, nízké výrobní náklady a relativně malý dopad na životní prostředí. Prodej potravin hmyzího původuje v EU povolen od roku 2018, kdy vstoupilo v platnost evropské nařízení o nových potravinách, připomněla španělská spotřebitelská organizace OCU.

Má-li být produkt zařazen do kategorie nových potravin, musí o to výrobce nebo dovozce zažádat.Má při tom povinnost prokázat, že je zboží součástí tradiční stravy třetí země po dobu nejméně 25 let a má za sebou spolehlivou historii bezpečného používání, nebo musí podstoupit obvyklý proces povolení nových potravin. Bezpečnost v něm patří mezi klíčová kritéria.

EFSA proto před vydáním povolení provádí analýzu, která musí potvrdit, že produkt neskýtá rizika pro spotřebitele. Úřad již zveřejnil zprávu o potenciálních biologických a chemických rizicích včetně alergií a možných environmentálních rizik spojených s chovem hmyzu. Hmyzí potraviny mohou mít vysoký obsah bílkovin, s nimiž je spojeno mnoho alergií. K omezení mikrobiologických rizik musí společnosti dodržovat přísná hygienická opatření ve všech fázích produkce a uvádění na trh. Spotřebitelé by pak měli dodržovat základní hygienická pravidla, aby nedocházelo ke křížové kontaminaci potravin.

Související články