poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

dTest: Evropská digitální dekáda a spotřebitel

25.3.2021

Evropská komise aktuálně představila svou vizi, cíle a představy o způsobech dosažení digitální transformace Evropy do roku 2030. Reaguje tím na výzvu Evropské rady, aby do března 2021 předložila komplexní digitální kompas, který by stanovil digitální ambice Evropské unie do roku 2030. dTest společně s ostatními spotřebitelskými organizacemi sdruženými v Evropské spotřebitelské organizaci BEUC sleduje a komentuje tyto aktivity Evropské komise z pohledu a v zájmu spotřebitelů.

„Občané Evropské unie jsou tradičně zvyklí sledovat politiku a společenskou debatu ve svých členských státech. Nejinak je tomu i v České republice. Jejich pozornosti by však neměla unikat ani politika tvořená na evropské úrovni, protože ta je z hlediska strategického mnohem významnější než tuzemská debata. Tímto způsobem je potřeba číst i dokument Evropské komise s názvem Digitální kompas do roku 2030: evropská cesta k digitální dekádě,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Jaké jsou cíle Digitálního kompasu Evropské komise ve vztahu ke spotřebitelům? Jsou stanoveny hned čtyři hlavní cíle:

  • Obyvatelstvo s digitálními dovednostmi a vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti digitálních technologií – do roku 2030 by mělo základní digitální dovednosti ovládat alespoň 80 % všech dospělých obyvatel a v Evropské unii by mělo být zaměstnáváno 20 miliónů odborníků na informační a komunikační technologie; na těchto pracovních místech by mělo být více žen.
  • Bezpečné, výkonné a udržitelné digitální infrastruktury – do roku 2030 by všechny domácnosti v Evropské unii měly mít gigabitové připojení a všechny obydlené oblasti by měly být pokryty sítěmi 5G.
  • Digitální transformace podniků.
  • Digitalizace veřejných služeb – do roku 2030 by měly být všechny klíčové veřejné služby dostupné online; občané mají mít přístup ke svým elektronickým zdravotním záznamům a 80 % z nich by mělo používat elektronickou identifikaci.

„Společně s našimi kolegy z Evropské spotřebitelské organizace BEUC v zásadě podporujeme tento záměr Evropské komise,“ sděluje Eduarda Hekšová. A dodává: „Považujeme ovšem za nezbytné zdůraznit, že spotřebitelům musejí být zaručeny možnosti volby, svoboda, autonomie rozhodování a sebeurčení v digitálním prostoru. Zdrojem inspirace pro další postup může být například Humano-centrický digitální manifest pro Evropu, jehož spoluautorem je právě BEUC.“

Politika Evropské unie musí směřovat k umožnění rychlého a spravedlivého přístupu obyvatel k digitálním technologiím a k jejich využívání tak, aniž by byla ohrožena základní práva evropských spotřebitelů. Zejména je nepřípustné využívání zranitelností spotřebitelů a jakékoliv trvalé využívání a zpeněžování informací o chování spotřebitelů na internetu. V této souvislosti lze odkázat třeba na iniciativu proti sociální síti TikTok a na podanou stížnost na společnost Google. Obě tyto aktivity dTest realizuje společně se svými zahraničními partnery.

V současnosti probíhá také diskuse o návrzích dvou nařízení o digitálních službách a o digitálních trzích, rovněž z pera Evropské komise. Je důležité, aby tyto budoucí přímo použitelné právní předpisy obsahovaly vyšší ochranu spotřebitelů v digitálním světě, včetně zajištění transparentnosti obchodních modelů na internetu, ochrany dětí a mladistvých i spotřebitelů se sníženými kognitivními schopnostmi. „Prospěch spotřebitelů ze spravedlivého a udržitelného přechodu k digitálním technologiím a silný soubor práv při online nákupu zboží a využívání služeb nebo jakéhokoliv druhu digitální technologie musejí být zastoupeny v jakékoliv evropské politice a budoucí právní úpravě,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Kontakty pro média:

Lucie Korbeliusová, media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Související tiskové zprávy