poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Rada EU schválila novou strategii pro chemické látky

29.3.2021

Rada EU potvrdila novou dlouhodobou strategii pro chemické látky, jejímž cílem je nulové znečištění životního prostředí, lepší ochrana zdraví obyvatel a zároveň posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

Evropská komise předložila Strategii pro udržitelnost v oblasti chemických látek – K životnímu prostředí bez toxických látekv říjnu 2020. V unijní legislativě je přes 40 předpisů vztahujících se na výrobu a používání chemikálií.

Po potvrzení strategie Radou EU následují cílené legislativní změny, v jejichž důsledku mají být látky vzbuzující obavy minimalizovány a nahrazeny bezpečnými materiály. Nejškodlivější chemikálie, jejichž používání není nezbytné, mají být postupně zcela vynechány. Sníží se expozice obyvatelstva endokrinním disruptorům, tedy látkám narušujícím hormonální rovnováhu organismu. Všechny chemické látky by pak měly být používány v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.

Největší změnou je zaměření pozornosti na chemikálie, které jsou „ze své podstaty bezpečné a udržitelné“. Nové pojetí vychází z životního cyklu jednotlivých látek a zohledňuje jejich toxicitu ve všech fázích od výroby po použití, recyklaci a likvidaci. Cílem je zabránit, aby se nebezpečné chemikálie dostávaly do výrobků, a podpořit průmyslové inovace.

Související články