poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Poskytovatelé internetu musí blokovat nelegální hazard

2.4.2021

Znemožnění přístupu k nepovoleným hazardním hrán na internetu je povinností poskytovatele připojení. Činí tak na základě údajů od Ministerstva financí, jak připomněl Český telekomunikační úřad.

Hazard patří k hojně vyhledávaným internetovým rozptýlením. Provozovat hazardní hry v online prostředí smějí pouze subjekty vlastnící povolení od Ministerstva financí. Celé odvětví je pod dohledem státu. Je nutné zajistit, aby se do hazardu nezapojovaly osoby mladší 18 let nebo lidé zapsaní v rejstříku vyloučených hráčů a aby byla dodržována příslušná pravidla a omezení. Hazardní hry nabízené online bez ministerského povolení jsou v České republice ilegální.

Každý poskytovatel internetového připojení musí dle zákona účinně bránit uživatelům, aby se na ně připojovali. Děje se tak na základě zvláštního seznamu nepovolených internetových her, který se průběžně aktualizuje a je k dispozici na webu Ministerstva financí. V současnosti obsahuje zhruba 180 internetových stránek.

Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hráchje neveřejný informační systém státní správy. Slouží k ochraně ohrožených skupin před negativními následky hazardu. Jedinec může být zapsán do registru z moci úřední nebo na základě vlastní žádosti. Jsou do něj zahrnuti občané, kteří pobírají běžné dávky pomoci v hmotné nouzi, vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle příslušného zákona, bylo jim uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení, mají nařízené omezení hazardu nebo léčbu závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku, nebo o zápis sami požádají. Více informací nabízí Ministerstvo financí.

Za základní prostředek zamezení přístupu na nelegální stránky s hazardními hrami se považuje blokace na úrovni DNS (Domain Name Service) na základě metodického pokynu Ministerstva financí. Za nesplnění povinnosti operátora zamezit v přístupu k nepovoleným hrám na internetu lze operátorovi uložit pokutu až do výše 1 milionu korun.

Související články