poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Nejekologičtějším obalem je vratné sklo

8.4.2021

Udržitelnému rozvoji nejvíce pomáhají obaly s nejmenší ekologickou stopou po celou dobu životnosti. Při srovnání třech nejčastějších materiálů používaných při prodeji nápojů je to vratné sklo.

Nápoje jsou čím dál častěji prodávány v nevratných obalech. Přitom nejlepším řešením by bylo používat zejména vratné obaly, které mají co nejkratší cyklus opětovného použití. Každý obal v sobě nese jisté množství práce, energie a dalších zdrojů, proto je třeba snažit se jej používat co nejvíce a co nejdéle.

Recyklace po každém použití dále zvyšuje spotřebu. Čistění ani přeprava vratných a opakovaně použitelných obalů nejsou zadarmo, ale spotřeba zdrojů je výrazně nižší než náklady na novou výrobu nebo zpracování. Například skleněné obaly se přes vyšší pořizovací cenu stávají už po několika použitích mnohem výhodnějšími než výroba a recyklace plastů.

Podle slovinské spotřebitelské organizace ZPS plastové obaly nejsou udržitelnou volbou, ani když jsou recyklovatelné. Každý z nich obsahuje různé chemické látky s odlišnými fyzikálními vlastnostmi.

Používané plasty s sebou nesou některá rizika, neznáme-li jejich původ a složení. Například plasty přicházející do styku s potravinami smí obsahovat pouze přesně určené látky. Kromě toho se plast rozkládá extrémně dlouho a při jeho setrvání v přírodě vzniká velké množství mikroplastů, které pak pronikají do organismu jídlem a pitím. Plastové obaly by mohly být přijatelné pouze v případě, že by se každý z nich sbíral a recykloval pouze s naprosto stejnými obaly, nebo kdyby jej bylo možné používat opakovaně.

K výrobě hliníkových nápojových plechovek je třeba velké množství energie, přesto jsou pouze jednorázové. Ani účinná recyklace jejich celkovou ekologickou stopu nesnižuje natolik, aby šlo hovořit o udržitelnosti.

U skleněných obalů hodně záleží na možnosti vícenásobného použití, organizaci přepravy, délce trasy a čištění nebo zpracování. Systém sběru musí umožňovat důsledné vracení prázdných lahví tak, aby byli spotřebitelé motivováni a každý obal se tak skutečně vrátil do oběhu. Jedním ze způsobů je vysoká finanční záloha.

Související články