poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Které otravy potravinami jsou nejčastější?

20.4.2021

Nejpočetnějšími infekcemi, které se přenáší ze zvířat na člověka potravinami, byly v roce 2019 v EU nemoci způsobené bakteriemi typu Campylobacter, Salmonella a Escherichia coli. Vznikaly častěji v létě a u starších osob.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC zveřejnily zprávu o nejčastějších otravách potravinami přenášených ze zvířat na člověka v roce 2019. Nejčastější nákazou byla kampylobakterióza (220 682 případů), následovaná salmonelózou (87 923 případů).

Počet onemocnění gastrointestinální infekcí způsobených bakteriemi typu Campylobacter je velmi vysoký. Výskyt lze sledovat buď podle počtu ohnisek nákazy, nebo podle absolutního počtu nemocných. Španělská spotřebitelská organizace OCU uvedla, že závažnost situace je evidentní zejména v druhém případě. Od roku 2005 vyvolala tato bakterie v EU nejvíce infekcí a byla příčinou největšího počtu hospitalizací. Nejčastějším původcem byly mikroorganismy z kuřecího masa a mléka. Počet nemocných stoupal v teplých měsících roku.

Četnost onemocnění salmonelózou se během posledních let příliš neměnil a slabě klesá. I pro nákazu salmonellou je typická sezónnost s více případy v létě než v zimě.

Třetím nejčastějším původcem zoonóz (chorob přenášených ze zvířat na člověka) jsou bakterie Escherichia coli. Nejčastějšími původci  jsou hovězí maso, mléko a voda a více postihují seniory nad 64 let.

Počet Evropanů infikovaných listerií v roce 2019 se příliš nelišil od předchozího roku.

Přenosu nemocí ze zvířat na člověka se lze chránit konzumací správně upravených kvalitních potravin a důslednou hygienou. K nejúčinnějším prostředkům patří mytí rukou mýdlem a vodou před jídlem, ale i v průběhu dne.

Související články