poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Značky KLASA a Regionální potravina podle kontrol skutečně zaručují kvalitu

22.4.2021

Podle cílených kontrol SZPI je kvalita a bezpečnost výrobků se značkami KLASA a Regionální potravina trvale vysoká.

Prověrky potravin v roce 2020 vedly ke stejným závěrům jako v předešlých letech – obě označení skutečně znamenají spolehlivost a pro spotřebitele jde o zaručený standard. U ostatních potravin inspektoři opakovaně zjišťují podstatně větší podíl problematických vzorků, někdy i několikanásobný.

Inspektoři SZPI neodhalili žádný problém v 114 kontrolovaných potravinách s národní značkou kvality KLASA. Mezi 72 potravinami označenými jako Regionální potravina nevyhověla požadavkům kvality pouze jedna.

Značky KLASA a Regionální potravina mají charakter ocenění. K jejich získání musí výrobky splňovat nejen požadavky české i evropské potravinové legislativy, ale rovněž nadstandardní nároky na kvalitu, například vyšší podíl masa u masných výrobků, přísnější regulace při používání sladidel, barviv a dalších aditiv nebo lepší chuť.

Informaci o všech hodnocených vzorcích najdete na internetových stránkách Potraviny na pranýři provozovaných SZPI v sekci Tematické kontroly. 

Související články