poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Trikolóra na obale potravin neznamená jednoznačně české zboží

26.4.2021

Označení původu potravin se může vztahovat na celý produkt, ale je-li primární složka z jiné země, musí to být na obale jasně a jednoznačně uvedeno. Výrobci a distributoři však často manipulují se slovy, barvami a písmem.

Podle výsledků průzkumu provedeného společností AgrarMarkt Austria (AMA) je pro rakouské spotřebitele důležité, aby potraviny byly domácího původu, tedy aby pocházely z Rakouska. Zejména podstatné je to u mléka, chleba, masa a uzenin. Je třeba, aby výrobky byly jasně označené, někdy jsou však detaily zavádějící a klamavé. Jednoznačná je informace o původu výrobku pouze u medu, ovoce a zeleniny, ryb, olivového oleje a masa. Když produkt obsahuje více složek, situace je složitější. Je pak nutné uvést původ hlavní neboli primární složky nebo složek, pokud celý výrobek není vyrobený v jedné zemi. Předpisy, jak postupovat, však podle spotřebitelské organizace VKI postrádají potřebné detaily a snadno je lze obejít.

Primární složka je ta, která tvoří více než 50 % výrobku, nebo pod tento pojem patří základní složky podle povinně uváděného množství složek na obale, pro které se v legislativě používá zkratka QUID. Hlavními složkami potravinových výrobků jsou však z pohledu spotřebitele ty, které lze snadno vyčíst z názvu produktu nebo jeho obalu a podle kterých padá rozhodnutí o koupi. Mezi nařízeními a vnímáním zákazníků tedy mohou existovat značné rozdíly. Podle rakouského ministerstva pro ochranu spotřebitele je proto nutné pečlivě zvažovat specifické vlastnosti potravin a celkový vzhled jejich obalu a zohledňovat pohled nakupujícího, aby nebyl uváděn v omyl. V mnoha případech však zůstávají problémy nevyřešené – z obalu lidé často vyčtou skutečnosti, které jsou nepravdivé nebo zkreslené.

Původ potravin nebo jejich složek značí místo, kde byly vyrobeny. U zpracovaných produktů se tedy za zemi původu považuje ta, kde proběhla finální výroba.

Obaly potravin často obsahují vlajčičky, národní barvy, piktogramy nebo další symboly. Například barvy rakouské vlajky nebo česká trikolóra příslušné zboží spojují s příslušným státem. Platí to rovněž pro mapky, zobrazení památek nebo specifické krajiny. Pokud primární složka nebo složky produktu nepocházejí z regionu vyjádřeného tímto způsobem, musí být na obale jasný údaj o jejich skutečném původu.

Například je-li na přední straně obalu rakouská vlajka a původem primární složky není Rakousko, musí být tato informace uvedena na stejné straně obalu. Pokud je na obalu uvedeno „Vyrobeno v Rakousku“, ale primární složka je z jiné země, musí být takový údaj také uveden na stejné straně obalu, a to písmeny ve velikosti nejméně 75 % prvního tvrzení.

Výrobci a distributoři tato pravidla často obcházejí. Používají na obalech cíleně vybrané barvy, promyšlenou velikost a tvar písma, symboly a nejednoznačná tvrzení. Spotřebitel by si měl všímat nejen barev, názvu a velkých písmen, ale také informací, k čemu konkrétně se vztahují (například „nejoblíbenější klobása v Rakousku“ nebo „z českého mléka“), kde bylo zboží vyrobeno nebo zabaleno (u vín plněno), zda má chráněné zeměpisné označení či kdo jej distribuuje.

Související články