poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Čeká nás v příštím roce nové značení potravin?

17.5.2021

Nadnárodní orgán spravující nutriční označení Nutriscore musí zůstat nezávislý a řídit se výhradně vědeckými poznatky, nikoliv obchodními zájmy. Spotřebitelské organizace trvají na nezávislosti a zasazují se o rozšíření platnosti stejných barevných štítků na všechny země EU.

Sedm zemí, které oficiálně schválily používání štítků Nutriscore (Belgie, Francie, Lucembursko,  Německo, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko),, zřídilo nadnárodní orgán, který má pracovat na rozšíření tohoto označení o výživových vlastnostech potravin a nápojů na širší škály produktů. 

Spotřebitelské organizace zmíněných zemí ve spolupráci s evropskou spotřebitelskou organizací BEUC se nyní zasazují, aby při zdokonalování barevného označení byl i nadále zachován jeho nezávislý, objektivní charakter. Organizace apelují na zapojené vlády, aby jakákoli budoucí aktualizace byla důkladně a spolehlivě vědecky podložena. Výzkum a posouzení bez účasti komerčních subjektů je zásadní pro zajištění spolehlivosti a plnění hlavního cíle – přechodu k zdravějšímu stravování.

Novým společným orgánem spravujícím záležitosti Nutriscore je výbor složený z nezávislých vědců ze zapojených zemí. Všechny budoucí úpravy označení se budou řídit jeho poznatky. Podle spotřebitelských organizací musí být tento proces založen na několika klíčových zásadách: Algoritmus určující kritéria označení jednotlivých potravin smí být měněn výhradně na základě vědeckých důkazů. Jakákoli výjimka udělená některou vládou se musí řídit názorem vědeckého výboru. V zájmu transparentnosti musí být závěry výboru v plném rozsahu přístupné na veřejné webové stránce.

Očekává se, že Evropská komise zveřejní návrh pro jednotné a povinné označení nutriční hodnoty na přední straně obalů do konce roku 2022. Podle BEUC by se jím mělo stát právě označení Nutriscore, protože je v současné době nejúčinnějším štítkem, který pomáhá spotřebitelům porovnávat výživovou kvalitu potravin napříč produkty a volit při nákupu možnosti, které neškodí zdraví.

Související články