poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

ČR vyváží veterinární zboží i za pandemie

19.5.2021

Český export živočišných produktů a krmiv pro zájmová zvířata v posledním roce stoupal bez ohledu na vládní opatření vyvolaná pandemií covid-19.

Státní veterinární správa (SVS) dohlíží na odbavování zásilek zvířat a živočišných produktů, které jsou vyvážené mimo EU, a jedná s institucemi ostatních zemí ohledně zjednodušení těchto procesů. Koronavirová pandemie export nezbrzdila, počet zásilek s veterinárním obsahem naopak stoupl skoro o desetinu.

České firmy vyvezly v roce 2020 takřka 118 000 tun živočišných produktů. Zvýšil se počet vyvezených jednodenních kuřat i dávky býčího spermatu, u hospodářských zvířat nebo násadových vajec SVS zaznamenala pokles vývozu.

Veterinární zboží vyvážené mimo EU musí splňovat veterinární podmínky cílové země. Jejich plnění potvrzuje certifikát, který před exportem zásilky vydává úřední veterinární lékař SVS na základě příslušné kontroly. V roce 2020 bylo takto vydáno v průměru 922 veterinárních osvědčení měsíčně. Zástupci SVS vedou řadu jednání se zahraničními institucemi o usnadnění vývozu české živočišné produkce. V roce 2020 bylo podobně jako v předchozím roce nově vyjednáno, aktualizováno nebo přeloženo 37 veterinárních osvědčení.

Některé druhy veterinárního zboží lze vyvážet mimo EU pouze za předpokladu, že vyvážející podnik je v zemi dovozu registrován. SVS tak loni zprostředkovala registraci například chladírenského skladu pro vývoz vepřového masa do Hongkongu nebo různých mlékáren pro vývoz produkce do Chile, Jižní Koreje nebo Kolumbie. Vývozcům je třeba pomoct zejména tehdy, kdy úřad v zemi dovozu vyžaduje jednání na oficiální úrovni. V takových případech je samozřejmostí spolupráce SVS s Ministerstvem zemědělství a zastupitelskými úřady ČR v příslušné zemi.

Související články