poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Polovina balení běžné rýže obsahuje pesticidy

15.6.2021

Devět z deseti vzorků bio rýže ve francouzském testu neobsahovalo nežádoucí látky. Z běžných produktů však prošla pouze polovina. Většina nejlevnějších výrobků propadla.

Spotřebitelský časopis 60 millions de consommateurs testoval 10 vzorků organicky pěstované a 10 vzorků běžné rýže různého původu, například z jižní Francie, Itálie, Thajska, Pákistánu nebo Indie. Výzkumný tým zkoumal výrobky na přítomnost 330 pesticidů a látek zakázaných ve Francii nebo EU. Biorýže prošly zkouškami velmi dobře, pouze v jedné byly odhaleny nepatrné stopy nežádoucí látky piperonylbutoxid. Ten se používá k zvýšení účinku pesticidů, aby bylo možné aplikovat jich méně. Všechny produkty z jihofrancouzské oblasti Camargue byly prosty jakýchkoli pesticidů nebo nežádoucích chemikálií.

Šest z celkem deseti vzorků běžných rýží obsahovalo pesticidy a další škodlivé látky. Šlo převážně o produkty s nejnižší cenou. Nejproblematičtější byla dlouhozrnná rýže značky Carrefour původem z Itálie (nejlevnější vzorek v testu), ve které byl odhalen zakázaný pesticid brompropylát. Brompropylát je považován za karcinogen a v rýži se vyskytoval ve výrazně nadlimitním množství (0,045 mg/kg, zatímco předpisy povolují maximálně 0,01 mg/kg). Dva další vzorky obsahovaly rezidua nepovoleného pesticidu imidakloprid, tedy neonikotinoidu, který je extrémně toxický pro včely a další hmyz. Jeho množství nepřesahovalo zákonnou normu.

Související články