poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Žárovka slibuje ochranu před koronavirem, mate spotřebitele

12.8.2021

Výrobce žárovky Biovitae na svých internetových stránkách mátl spotřebitele sliby o prokázané účinnosti proti novému koronaviru a náznaky o možnosti obcházet všeobecná hygienická opatření v prevenci před onemocněním. Po šetření příslušného úřadu musel tento způsob komunikace změnit.

Italská spotřebitelská organizace Altroconsumo zkoumala případ žárovek značky Biovitae, které výrobce nabízí jako LED zařízení bez UV záření, které prokazatelně zabíjí 99,8 % viru SARS-CoV-2. Na internetové stránce výrobce v únoru 2021 stálo, že „Biovitae je jedním z nejefektivnějších řešení pro bezpečné obnovení hospodářských a společenských zvyklostí, zejména ve školách a v hromadné dopravě, kde je riziko nákazy nejvyšší. Biovitae je technologie kontinuální dezinfekce, kterou lze instalovat ve všech uzavřených prostorech, jako jsou domy, kanceláře, dopravní prostředky nebo tělocvičny“.

Text doplněný o návodné obrázky a video vyvolával dojem, že pak není nutné řídit se pravidly, jakými jsou používání roušek či respirátorů, bezpečná vzdálenost, časté větrání nebo dezinfekce. Na skutečnost, že nabízení osvětlení nenahrazuje běžné hygienické postupy stanovené pro omezení infekce SARS-Cov-2, výrobce upozorňoval okrajově a velmi drobným písmem.

Tým Altroconsumo zkontroloval odbornou dokumentaci staženou z oficiálních stránek produktu. Z ní vyplynulo, že studie citované v marketingové komunikaci proběhly pouze v laboratorních podmínkách neboli in vitro a výsledky odpovídaly nejméně hodinovému ozařování. Nelze je tedy automaticky vztáhnout na běžné podmínky reálného života. Intenzita a doba expozice jsou důležité parametry pro stanovení účinnosti zařízení, které se v reálných podmínkách mohou výrazně měnit. Ani ve věci sterilizace povrchů nebyly studie dostatečné, navíc podle současných poznatků je nebezpečí nákazy v případě kontaktu s kontaminovaným povrchem spíše relativní.

Italští kolegové usoudili, že výrobce Biovitae používá nejednoznačnou komunikaci a zároveň vyvolává přehnaný dojem většího ohrožení, aby přiměl spotřebitele ke koupi produktu. Proto v březnu 2021 podali podnět k Úřadu pro hospodářskou soutěž a trh s podezřením na nekalé obchodní praktiky. O něco dříve se na něj obrátil také Institut pro regulaci reklamy se stížností na televizní komunikaci Biovitae. V obou řízeních bylo zjištěno, že internetové stránky výrobku obsahovaly nevhodná sdělení a prvky, které „mohou vyvolat nadměrná spotřebitelská očekávání“. Výrobce následně musel upravit obsah svého webu.

Související články