poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Nové metody rozboru vody pomohou lépe zjistit složení

1.9.2021

Postupy necíleného screeningu vody, tedy laboratorního vyšetření zjišťujícího celkové složení vody, odhalují tisíce látek v jednom vzorku a mohou účinně doplnit cílená laboratorní zkoumání. Podle Dánské agentury pro ochranu životního prostředí se necílený screening brzy prosadí ve vodárnách a čistírnách odpadních vod.

Moderní měřicí zařízení dokážou za použití hmotnostní spektrometrie určit hmotnost atomů a molekul s vysokou přesností. Využívá toho nový typ analýzy, při které lze pomocí hmotnosti molekul a dalších charakteristik odlišit tisíce látek. Zatímco obvykle se cíleně hledají konkrétní látky, tímto způsobem lze rovněž objevit prvky, jejichž přítomnost výzkumníci nepředpokládají.

Tento způsob laboratorního zkoumání nazývají odborníci necílený screening a podle studie Dánské agentury pro ochranu životního prostředí se zdá být účinným doplňkem klasické cílené analýzy a může přispět k zvýšení znalostí o chemickém složení vodního prostředí.

Necílený screening je ovšem především přístup ke zkoumání, nikoli pouze metoda. Aby bylo zajištěno, že do analýzy bude zahrnuto co nejvíce chemických látek, musí se používat kombinace různých metod. Necílený screening ve studii Aarhuské univerzity (AU) odhalil 679 z celkem 967 chemických látek obsažených ve vzorcích. K zjištění řady z nich přispěly i další metody, například u velmi snadno odpařitelných látek, aromatických sloučenin, antikoagulancií, éterů a ftalátů s dlouhým řetězcem.

Nová technika nemůže nahradit cílenou analýzu známých problematických látek, ale může být použita jako cenný doplněk k dalším zjištěním. O necílený screening již projevili značný zájem velcí dodavatelé vody. Laboratorní průmysl již pracuje na tom, aby mohl necílený screening nabídnout také komerčně.

Související články