poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

EU založila nový úřad, který má řešit mimořádné situace v oblasti zdraví

30.9.2021

Vznikl Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví. Jeho úkolem je zabránit nedopatřením a problémům, kterým čelí členské země od začátku pandemie.

V důsledku rychlého šíření nemoci covid-19 a urgentních národních lockdownů v roce 2020 byly vážně narušeny dodavatelské řetězce, vznikl nedostatek léků, jednotky intenzivní péče byly přetížené a nestačily, nedostávalo se ochranných prostředků. Evropská komise proto zřídila Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), jehož cílem je takovým výpadkům předcházet. 

Evropská organizace spotřebitelů BEUC, jejímž členem je také dTest, tento krok uvítala. Připomíná rovněž, že HERA musí zajistit lepší koordinaci na úrovni EU. Je zcela nezbytné, aby se nový orgán soustředil na veřejný zájem od raných fází výzkumu a vývoje léčiv nebo zařízení až po výrobu a nákup. Měl by zajistit, aby léky vyvinuté z veřejného financování byly cenově dostupné pro veřejné zdravotnictví i spotřebitele. Když budou veřejné prostředky použity na vývoj vakcín, léčebných metod a zdravotnického vybavení, bude docházet k lepší návratnosti investic. HERA proto bude úzce spolupracovat se spotřebitelskými organizacemi na identifikaci problémů a hledání nejlepších řešení.

Související články