poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Italové otestovali extra panenské olivové oleje. Třetina neprošla

8.12.2021

Jedenáct z 30 produktů nabízených v nejvyšší jakostní skupině extra panenských olivových olejů neprošlo náročnými testy spotřebitelské organizace Altroconsumo a bylo přeřazeno do nižší třídy panenských olejů.

Aby byl olej v Itálii definován jako extra panenský (a to po celou dobu trvanlivosti), musí ze zákona vyhovovat kritériím degustační zkoušky – jedna jediná vada může způsobit zařazení do nižší třídy, tedy mezi panenské oleje.

Ministerstvo pro zemědělskou, potravinářskou a lesnickou politiku rozlišuje dvě kategorie degustátorů: oficiální, kteří pracují pro státní orgány, a profesionální, zaměstnané v obchodních sdruženích, na místních úřadech a v obchodních komorách. Organizace Altroconsumo využila služeb oficiálních degustátorů. Ti našli u některých olejů vady, které brání jejich klasifikaci jako extra panenské.

Dle zákona je nutné v takovém případě podrobit výrobek dalšímu zkoumání. Problematické vzorky byly proto postoupeny odborníkům uznaným Mezinárodní radou pro olivy. Oleje, které neprošly ani jejich hodnocením, byly zařazeny mezi panenské. Výrobky, které v druhém testu uspěly, čekal ještě třetí test u komise uznávané vnitrostátními orgány. Ta nakonec potvrdila vyřazení z kategorie extra panenských olivových olejů pro 11 produktů.

Všechny vykazovaly výrazné nedostatky v oblasti chuti, aromatu a dalších senzorických charakteristik. Nezkušený spotřebitel by si rozdílu možná nevšiml, ale prodej obyčejného oleje s tvrzením, že se jedná o extra panenský, je klamání zákazníků. Změna kvality mohla ovšem nastat v kterémkoliv okamžiku výrobního a obchodního řetězce.

Extra panenský olivový olej musí rovněž splňovat řadu chemických norem. Laboratorní testy italských kolegů zahrnovaly různé typy chemické analýzy od spektrofotometrické, která umožňuje identifikovat přítomnost rafinovaných olejů, až po zkoumání mastných kyselin a sterolů, které pomáhá odhalit přítomnost příměsí. Všechny vzorky prošly těmito testy dobře. V laboratoři se hodnotila rovněž kyselost. Ta se pohybovala v rozmezí 0,1–0,3 % a pouze u jednoho výrobku se těsně blížila zákonnému limitu. Jedenáct vzorků obsahovalo pesticidová rezidua, ale v naprosto minimálním množství.

Související články