poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Domácí genetické testy berte s rezervou

25.1.2022

Genetický test provedený odborníky v laboratoři se v mnoha ohledech liší od testu, který lze zakoupit na internetu – je spolehlivý, v některých zemích bývá hrazen ze zdravotního pojištění a jeho provedení neohrozí citlivé osobní údaje.

Španělská spotřebitelská organizace OCU shrnula 10 hlavních rozdílů mezi oběma typy testů.

Klinický test je indikován z konkrétních odborných důvodů, doporučí jej a se souhlasem pacienta předepíše lékař. Domácí test si lze udělat kdykoliv a kdekoliv, třeba pouze pro zábavu.

Málo společností prodávajících genetické testy nabízí před jejich absolvováním lékařské poradenství. Pokud konzultaci v nabídce mají, nelze se spolehnout na její objektivitu, protože hlavním cílem prodejce je prodej. V případě klinické genetické analýzy lékař posuzuje osobní i rodinnou anamnézu pacienta a zvažuje, zda nejsou potřeba i další testy nebo vyšetření.

Balení domácího testu obsahuje vše potřebné k odběru a odeslání vzorku slin do laboratoře poštou i pokyny, které je třeba dodržet velmi přesně. Odběr krve, slin nebo jiné tkáně pro klinický test provádí zkušená kvalifikovaná osoba tak, aby během celého procesu nebo při přepravě nedošlo k chybám či kontaminaci vzorku.

Klinické genetické testy se provádějí v laboratořích akreditovaných na základě přísných národních předpisů. Při domácím testu spotřebitel odesílá samostatně odebraný vzorek do laboratoře společnosti, od které test zakoupil. Kontrola a akreditace laboratoří se mohou lišit od evropských norem, pokud firma nemá sídlo v Evropské unii.

Klinické testy v specializovaném zařízení se provádějí pouze v případech, kdy jsou skutečně třeba. Domácí genetické testy můžete provést kdykoliv. Výrobci upozorňují, že test nelze provést bez souhlasu testované osoby a nelze být proveden v případě osoby mladší 18 let.

Riziko chybných výsledků je u domácích testů vyšší. Používané technologie umožňují identifikovat pouze nejběžnější genetické variace v určitých regionech. Klinické testy jsou spolehlivější díky kontrolám kvality, výběru testů podložených vědeckými důkazy a technologii, která poskytuje úplnější a přesnější informace.

Koupit si genetický test na internetu se lidé rozhodují z nejrůznějších důvodů – z obav o zdraví, pro zábavu nebo z pouhé zvědavosti. Výrobci obvykle uvádějí, že jejich testy „nejsou určeny pro diagnostické účely“ nebo že jsou „informativní, vzdělávací“, a zbavují se tak zodpovědnosti za chyby a nedostatky. Naopak laboratorní klinická vyšetření se provádějí právě pro lékařské účely, jsou diagnostickým nástrojem, slouží pro určování prognóz, výběr a sledování léčby, pomáhají při rozhodování o reprodukci a v mnoha dalších otázkách.

V oblasti domácích genetických testů je velká konkurence a ceny neustále klesají. Podle kolegů z OCU lze někdy zakoupit takový test za méně než 100 eur. Lékařem předepsaný genetický test v rámci léčby je hrazený ze zdravotního pojištění.

Genetické poradenství je k domácím testům nabízeno obvykle jako služba navíc a málokdy je zahrnuto v ceně výrobku. Nejčastěji pak probíhá na dálku. Klinický test předepsaný lékařem je součástí komplexní zdravotní péče včetně osobních konzultací s odborníky.

Zatímco klinické genetické testy musí být prováděny v souladu se zákony o biomedicínských výzkumech a legislativou o ochraně osobních údajů v EU, u domácích testů existuje vážné riziko, že výrobce a provozovatel použije získaná data ke komerčním účelům. Na základě upozornění spotřebitelské organizace OCU udělil španělský úřad pro ochranu osobních údajů v roce 2020 vysokou pokutu společnosti MyHeritage za porušení platných nařízení.

Související články