poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Blíží se zákaz škodlivých dusitanů v potravinách?

15.2.2022

Francie podniká legislativní kroky k maximálnímu omezení dusitanů v uzeninách. Zdravotní rizika převažují nad výrobními a prodejními výhodami.

Poslanci francouzského Národního shromáždění téměř jednomyslně schválili návrh zákona, který se zabývá obsahem dusitanů v potravinách a pojednává o postupném snižování množství nitroaditiv v uzenářských výrobcích.

Návrh zákona podpořily různé organizace, jako jsou Liga proti rakovině, Yuka nebo Foodwatch. Zmíněné instituce dlouhodobě usilují o zákaz přídatných látek E249, E250, E251 a E252, jejichž negativní vliv na zdraví byl jednoznačně prokázán. Petici na podporu zákona podepsaly stovky tisíc spotřebitelů.

Belgická spotřebitelská organizace Test-Achats v této souvislosti připomněla, že průmysl má dusitany v oblibě a spotřebitelské organizace již dlouho žádají Evropskou komisi o snížení povolených prahových hodnot pro tyto látky. Omezení dusitanů se podařilo docílit například v Dánsku.

Použití dusitanů má být povoleno pouze v případech, kdy jsou ve výrobě skutečně nepostradatelné. Dusitany sice údajně pomáhají omezit přítomnost některých mikroorganismů, jako je například bakterie Clostridium botulinum, která způsobuje botulismus, ale moderní vědecké poznatky toto tvrzení silně zpochybňují.

Dosažení lákavé růžové barvy u šunky je méně důležité než potenciální škodlivost pro zdraví. Výhody pro spotřebitele musí převažovat nad možnými riziky, proto by měly být právní předpisy pravidelně přizpůsobovány novým zjištěním. V tomto ohledu budou hrát zásadní roli závěry francouzského úřadu pro potraviny, životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA, které budou zveřejněny v následujících měsících

Dusitany používané jako konzervační látky v potravinách mohou přispívat k tvorbě karcinogenních sloučenin. Vyskytují se téměř ve všech uzeninách a v některých výrobcích z mletého masa.

Související články