poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Švýcarský test odhalil pesticidy v sáčkových čajích

11.3.2022

Většina porcovaných čajů a bylinek ve francouzském testu obsahovala rezidua pesticidů, těžké kovy nebo alkaloidy. Některé z těchto látek jsou ve Francii nebo v EU zakázány. Naopak v organických výrobcích se nevyskytovaly žádné škodlivé látky.

Spotřebitelský časopis 60 millions de consommateurs laboratorně zkoumal obsah 48 porcovaných černých, zelených a bylinkových čajů a odhalil v nich 16 problematických látek, například glyfosát, thiacloprid, acetamiprid nebo chlorfenapyr. Kontaminované byly všechny běžné černé nebo zelené čaje, tedy více než polovina analyzovaných vzorků, stejně jako většina bylinkových produktů s obsahem verbeny. Lépe si vedly detoxikační směsi. Dobrou zprávou je, že organické produkty v testu dostály svému jménu a neobsahovaly žádné pesticidy.

Čajovník Camellia sinensis  se pěstuje především v Indii a Číně, v menší míře také v Keni a na Srí Lance. Pro optimální růst potřebuje teplé a vlhké klima, ve kterém se však daří také plísním a hmyzu. Proto se při pěstování běžně používají fungicidy a insekticidy. Čajové lístky se na své cestě z plantáže na zákazníkův stůl nikdy neoplachují. To vysvětluje přítomnost nežádoucích reziduí v konečných výrobcích.

V osmi vzorcích z běžné produkce byly zakázané látky. Žádná nepřekračovala určené limity. Evropská legislativa stanovuje prahové hodnoty pro velký počet chemikálií, které se mohou nacházet v některých surovinách, například v černých, zelených a jednodruhových bylinkových čajích.

Nejhůře si vedly mátové zelené čaje, přičemž pět z dvanácti testovaných obsahovalo příliš mnoho nežádoucích chemikálií. Na poslední příčce se umístil zelený čaj s mátou Cotterley z prodejní sítě Intermarché s obsahem nejméně čtyř nepovolených látek – dvou neonikotinoidů (thiacloprid a acetamiprid) a dvou insekticidů (chlorfenapyr a bifenthrin). Ve třech černých čajích (Thé noir Breakfast, U Earl Grey a Twinings Original English Breakfast ze sítě Auchan) test odhalil jeden nepovolený pesticid.

Bylinné čaje dopadly obecně lépe. Důvodem může být, že se pěstují a sbírají v lépe kontrolovaných oblastech. Některé testované výrobky pocházely z Francie nebo Maroka. Pouze Lipton's Green Tea Detox Infusion obsahoval zakázaný pesticid.
Test odhalil šest pesticidů, které jsou v Evropě povoleny pouze do roku 2022–2023. Platí to i pro glyfosát. Ten se vyskytoval ve 30 % produktů, zejména v černých čajích (rezidua obsahovalo jedenáct ze šestnácti vzorků), ale také v zeleném čaji s mátou Lipton a pěti bylinkových směsích s verbenou.

Vliv tohoto herbicidu na lidské zdraví je stále diskutabilní, ale je prokázáno, že zemědělci jsou často obětí otrav souvisejících s produkty na bázi glyfosátu. V EU začne platit plný zákaz glyfosátu v potravinách na konci tohoto roku, ale podle výsledků testu se na to trh s porcovanými čaji dostatečně nepřipravuje.

V testovaných čajových sáčcích byl rovněž hmyz, plastové úlomky, kamínky nebo chlupy hlodavců. Téměř všechny nečistoty byly biologického (rostlinného nebo živočišného) původu. Vyskytovaly se většinou v bylinných směsích. Některé bylinky se sbírají v přírodě, kde přicházejí do styku s volně žijící faunou. Kromě toho organické výrobky tvořily většinu bylinných čajů v testu, nebyly tedy ošetřeny proti hmyzu a dalším škůdcům nebo se tak stalo jen ve velmi omezené míře. Kamínky nebo kousky plastu pravděpodobně pocházejí z velkoobjemových přepravních pytlů a jiných nádob.

Související články