poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Podmínky pro dovoz mazlíčků z Ukrajiny do ČR

15.3.2022

Státní veterinární správa upravila podmínky pro vstup psů, koček, fretek a koní z Ukrajiny do ČR. Podmínky, která musela zvířata dosud splnit ještě před vstupem na české území, se nově mění v povinnost karantény a zajištění vyšetření a očkování až po příjezdu.

Zavedené podmínky mají za úkol zabránit zavlečení vztekliny a dalších nákaz do země. SVS ovšem nedoporučuje přemísťování zvířat neznámého původu z Ukrajiny do útulků a dalších zařízení v ČR.

Česká republika byla od roku 2004 uznaná mezinárodními organizacemi jako země bez vztekliny a tento stav nadále trvá. Naopak na Ukrajině se navzdory veškerým snahám stále vyskytují stovky případů vztekliny ročně. Po vstupu na české území proto musí ukrajinští psi, kočky a fretky prchající se svými majiteli před ozbrojeným konfliktem podstoupit desetidenní karanténu.

Do 72 hodin zvíře klinicky vyšetří veterinární lékař, který vyloučí nebezpečí vztekliny, očipuje a vystaví příslušné doklady. V druhé půlce karantény následuje další povinná vyšetření. Zdravý miláček bude do konce nařízené karantény naočkován proti vzteklině a obdrží očkovací průkaz nebo tzv. petpas. V případě zdravotních problémů, nebo pokud zvíře zraní člověka, má majitel povinnost obrátit se ihned na veterinu a zajistit vyšetření. U ostatních zvířecích miláčků nebude vstup do země nijak omezován.

Podobné jsou podmínky pro čtyřnohé mazlíčky, kteří budou z Ukrajiny přivezeni bez majitele. SVS je proto označuje jako zvířata, u nichž není znám původ. Po příjezdu ovšem nejsou pod dohledem majitele, nýbrž osoby, která za ně nese zodpovědnost. Ta musí do 48 hodin od příjezdu zajistit klinické veterinární vyšetření, které vyloučí příznaky infekčního onemocnění, a opakuje se mezi pátým a desátým dnem karantény. Veterinář zvíře očipuje a vystaví potřebné doklady včetně očkovacího průkazu nebo petpasu. Nejpozději do tří pracovních dnů je třeba předat zvláštní informační formulář místně příslušné krajské veterinární správě. Pokud zvíře během karantény poraní člověka, uhyne nebo se u něj projeví příznaky onemocnění, odpovědná osoba zajistí odborné veterinární vyšetření. Nebudou-li pravidla dodržena, hrozí celému zařízení, které zvířata přijalo, sankce i dočasné uzavření.

Z Ukrajiny jsou přiváženi rovněž koně. Osoby, které za ně nesou odpovědnost, musí sdělit příslušné krajské veterinární správě (KVS) adresu ustájení a zároveň splnit požadavky, které mají za cíl ochránit zdejší zvířata před zavlečením dodatečných infekcí. Pro koně tak platí po příjezdu povinnost třicetidenní karantény, nutnost klinického vyšetření do 72 hodin po ustájení, předložení potřebných dokladů o původu a nákazovém statusu koní příslušné KVS a vyšetření na nakažlivou chudokrevnost koní, vozhřivku a hřebčí nákazu provedené ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ). Plné znění těchto podmínek najdete zde

Související články