poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Omezení hotovostních plateb je diskriminační

12.5.2022

Evropská centrální banka považuje španělský limit na platby v hotovosti za příliš nízký. Podle ní může oslabit pozici eurobankovek, diskriminovat některé společenské skupiny a vyloučit je z národní a unijní ekonomiky.

Španělská vláda na konci roku 2012 zakázala hotovostní platby od 2500 eur. Cílem bylo předcházet daňovým podvodům. V červenci 2021 však byl limit snížen na 1000 eur. Pokud je částka vyšší, musí spotřebitel použít platební kartu nebo platit převodem, aby byla transakce identifikovatelná.

Evropská centrální banka se však domnívá, že hranice 1000 eur je nepřiměřeně nízká a bude mít nepříznivé dopady na status eurobankovek. Španělské rozhodnutí omezuje svobodu občanů zvolit si způsob placení podle vlastních potřeb a možností. Pokuta za porušení zákona, rovnající se 25 % zaplacené částky, je navíc podle Evropské centrální banky příliš vysoká.

Možnost platit v hotovosti je stále velmi důležitá pro určité sociální skupiny, které ze zcela legálních a legitimních důvodů upřednostňují hotovost, připomněla Evropská centrální banka. Hotovostní platby mají mnoho výhod. Hotovost je základním způsobem placení a je přijímána prakticky všude. Jde o rychlý způsob placení s okamžitým vyřízením transakce. Nevyžaduje technické vybavení ani investice, nevznikají při něm problémy kvůli výpadkům proudu nebo platebních systémů. Nevztahují se na něj denní nebo týdenní limity stanovené bankou a spotřebitel snáze kontroluje své výdaje.

Platba v hotovosti usnadňuje začlenění všech občanů do národní ekonomiky, tvrdí ECB. Pro některé skupiny je to jediná přijatelná možnost, například pro starší generaci, přistěhovalce, zdravotně postižené, sociálně slabé a kohokoli s omezeným přístupem k digitálním službám. Příliš přísné limity na používání hotovosti tak mohou vést k jejich finančnímu vyloučení.

Spotřebitelská organizace OCU vítá vyjádření Evropské centrální banky. Podle ní je nutné zaručit fyzický přístup všech uživatelů k bankovním službám. Považuje za nezbytné, aby byl přístup k hotovosti považován za univerzální službu, na kterou musí mít ze zákona právo celá populace, jako je tomu v případě poštovních nebo telekomunikačních služeb.

Související články