poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Řada nafukovacích balonků v testu propadla v chemických a bezpečnostních zkouškách

8.6.2022

Sedm z dvanácti vzorků nafukovacích balónků v italském testu obsahovalo karcinogenní nitrosaminy a nitrosovatelné látky v množství přesahujícím zákonné limity.

Barevné balonky jsou oblíbenou ozdobou oslav. Výrobci a obchodníci však často obcházejí pravidla chemické bezpečnosti, upozornila spotřebitelská organizace Altroconsumo. Prověřila kvalitu 12 barevných latexových balonků, zakoupených převážně online na tržištích Amazon a Wish, a v sedmi vzorcích odhalila vysoké množství nitrosaminů a nitrosovatelných látek. V jednom případě byly až devatenáctkrát převýšeny povolené hodnoty. Balonky se často nafukují ústy, proto existuje vážně nebezpečí požití těchto chemikálií. Italští kolegové na problém upozornili ministerstvo hospodářského rozvoje a informovali internetová tržiště. Amazon je odstranil ze své nabídky, ale Wish neodpověděl.

Testy nacházejí nadlimitní množství nitrosaminů a nitrosovatelných látek v nafukovacích baloncích opakovaně. Například 9 ze 14 produktů francouzské spotřebitelské organizace UFC-Que Choisir neodpovídaly podmínkám prodeje na tamějším trhu a organizace Test-Achats objevila vysoký obsah nitrosaminů v 9 ze 16 testovaných vzorků.

Nitrosaminy jsou sloučeniny, které mohou při nadměrném požití zvýšit riziko rakoviny žaludku a jícnu. Přímá souvislost však dosud nebyla s jistotou prokázána. Tyto látky vznikají při zpracování přírodního nebo umělého kaučuku v rámci vulkanizace. Ta vyžaduje vysoké teploty a zajišťuje odolnost kaučuku vůči mechanickému namáhání.  Nitrosaminy se velmi často vyskytují také v jiných výrobcích, například ve smažených nebo pečených potravinách, a mohou se v těle tvořit při styku slin a kyselých žaludečních šťáv s některými konzervačními látkami (dusičnany a dusitany), třeba při konzumaci konzerv a uzenin. Proto existují přesné a zákonem určené limity jak pro přítomnost nitrosaminů v hračkách, tak pro použití dusitanů a dusičnanů jako konzervačních látek v potravinách.

U nafukovacích balonků je třeba držet se několika bezpečnostních pravidel. Zkontrolujte, zda štítek výrobku uvádí složení, varování před používáním malými dětmi, označení CE a návod k použití. K nafukování používejte opatrně pumpičku. Po nafouknutí balonky nedávejte dětem do 8 let, mohou způsobit udušení. Nedovolte dětem, aby si je vkládaly do úst a aby je olizovaly. Poškozené nebo prasklé balonky ihned vyhoďte. Pokud balónky vydávají silný chemický zápach, informujte prodejce a nepoužívejte je.

Nafukovací balonky mají negativní dopad na životní prostředí. Obsahují nežádoucí látky, které znečišťují přírodu. Různí živočichové ve vodě i na souši si je pletou s potravou a mohou si jejich pozřením ublížit. Měkké kousky balonků zvyšují riziko úmrtí třicetkrát více než pevné kousky mikroplastů z jednorázových lahví. Podle údajů University of Tasmania zveřejněných společností Ocean Conservancy jsou kusy nafukovacích balonků třetím nejnebezpečnějším odpadem pro želvy, mořské ptáky a tuleně.

Související články