poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

U tablet do myčky na ekologičnost a šetrnost zapomeňte

10.8.2022

Balení tablet do myčky na nádobí často neuvádějí dostatečné informace o použitých látkách a způsobu recyklace. I údajně ekologický produkt tak může škodit životnímu prostředí, ukázal britský test. Důležité je používat účinné výrobky a dodržovat zásady zacházení s myčkou.

Spotřebitelská organizace Which? testovala 12 druhů mycích tablet od velkých značek po privátní značky supermarketů, včetně údajně ekologických výrobků. Výsledky ukázaly, že informace na obalech nejsou vždy dostatečné, zejména v otázce šetrnosti k přírodě.

Tablety by měly být ideálně prodávány v opakovatelně použitelných obalech nebo obalech z recyklovatelného materiálu s jasně viditelným označením a informacemi o způsobu recyklace. Některé výrobky v testu však zcela postrádaly pokyny k recyklaci. Jedny tablety měly dokonce nerecyklovatelné sáčky, které bylo třeba před použitím odstranit. Žádný obal nebyl úplně recyklovatelný, jedna krabice byla určena k opakovanému použití.

Většina tablet v testu byla zklamáním z hlediska udržitelnosti. Několik sice obdrželo lepší ekologické hodnocení, ale měly slabší účinnost. Používat udržitelnější tablety do myčky a smířit se s jejich horší účinností ovšem není řešením. Nádobí je pak třeba mýt opakovaně, což vede k větší spotřebě vody, energie a mycího prostředku.

Hlavním kritériem kvality tablet do myčky je jejich účinnost. Dále je důležité, zda obsahují škodlivé látky, zda jsou složky biologicky rozložitelné nebo zda naopak některé obsažené chemikálie neodolávají přirozené degradaci, nehromadí se v životním prostředí nebo nejsou přímo toxické.

Jeden z údajně ekologicky šetrných produktů v testu obsahoval biologicky špatně rozložitelné látky s dlouhodobě nepříznivými účinky na vodní organismy a toxické složky. Naštěstí většina vzorků nebyla takto problematická. Málo výrobců ovšem informovalo o vlivu použitých látek na životní prostředí. Na baleních nebyla vždy příslušná varování.

Existuje několik všeobecných zásad, jak udržitelně používat myčku na nádobí. Vyberte si ekologický, tedy energeticky účinný a šetrný spotřebič. Hned po jídle vyhoďte z nádobí všechny zbytky do koše – myčka pak vše umyje lépe a snáze. Neoplachujte nádobí před vložením do spotřebiče, není to třeba. Myčku zapínejte pouze plnou, ušetříte tak vodu i energie. Pečujte o myčku, abyste prodloužili její životnost. Pravidelně ji čistěte, odvápňujte a omývejte filtr. Plňte myčku podle návodu k použití – voda se tak dostane všude, kam je třeba, a účinek bude lepší.

Související články