poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Ibuprofenová léčiva s kodeinem jsou nebezpečnější, než se může zdát

21.10.2022

Léky proti bolesti obsahující ibuprofen s kodeinem mají více závažných nežádoucích účinků, než je uvedeno v příbalových letácích. Evropská léková agentura doporučila, aby byly letáky doplněny o příslušné informace a aby taková léčiva nebyla volně prodejná.

Řadu analgetik lze koupit v lékárnách bez předpisu, protože obsahují účinné látky, které jsou považovány za bezpečné, a samoléčba nepředstavuje zásadní rizika. Jde zejména o paracetamol, ibuprofen do 400 mg a kyselinu acetylsalicylovou. Existují však léky proti bolesti, které vzhledem k možným nežádoucím zdravotním účinkům vyžadují lékařský předpis. Patří mezi ně rovněž léčiva s obsahem kodeinu. Kodein je totiž opioid a nejen tlumí bolest, ale také vyvolává závislost u osob, které ho užívají dlouhodobě.

Farmakovigilanční výbor (PRAC) Evropské lékové agentury EMA nedávno oznámil, že v zemích, kde je kombinace ibuprofenu s kodeinem dostupná bez lékařského předpisu, se vyskytly případy pacientů závislých na kodeinu. Šlo o osoby, které užily více dávek, než je doporučeno, nebo užívaly léčivo příliš dlouho. V důsledku toho u nich došlo k metabolické, gastrointestinální nebo ledvinové otravě. Někteří pacienti zemřeli. PRAC varoval, že předávkování nebo dlouhodobé užívání ibuprofenu v kombinaci s kodeinem vede k renální tubulární acidóze, která následně způsobuje hypokalémii v důsledku selhání ledvin.

Výbor doporučuje, aby informace byla přidána do seznamu možných nežádoucích účinků u léčiv kombinujících tyto dvě účinné látky a aby v evropských zemích, kde jsou takové přípravky volně prodejné, byl k jejich vydání vyžadován lékařský předpis.

Všechny léky mohou mít jak pozitivní, tak negativní účinky. Proto je důležité před užitím pozorně číst příbalový leták, dodržovat doporučení, která jsou v něm uvedena, a v případě nejistoty se poradit s lékárníkem nebo lékařem, připomněla španělská organizace OCU.

Související články