poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Právo na odškodnění při zneužití osobních dat může být ohroženo

28.10.2022

Generální advokát Soudního dvora Evropské unie (SDEU) vydal znepokojivé stanovisko, které zpochybňuje vymahatelnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR jednotlivci, pokud v důsledku jeho nedodržení utrpěli nemajetkovou újmu.

Rakouská pošta byla obviněna z nezákonného zpracování údajů svých zákazníků a zpracování dat o voličských preferencích, které pak nabídla k prodeji. Stěžovatel byl bez poskytnutí souhlasu profilován a na základě pravděpodobnosti vytipován jako možný volič krajně pravicové strany. 

U soudu požadoval odškodnění 1000 eur, jelikož považoval politické preference, které mu tak byly připsány, za urážku a poškození dobré pověsti a protože kvůli celé situaci měl psychické problémy. Generální advokát ve svém zhodnocení však uvedl, že náhrada náleží pouze za „skutečné“ nemajetkové újmy. Tento závěr vyvolává otázku, jaké nemateriální škody jsou považovány za skutečné. Podle evropské spotřebitelské organizace BEUC, jejímž členem je také dTest, stanovisko generálního advokáta zpochybňuje rozsah a vymahatelnost práv jednotlivce při nedodržení GDPR.

Přestože stanoviska generálních advokátů nejsou závazná, SDEU se jimi ve svých rozhodnutích často řídí. Pokud se tak stane i v tomto případě, vytvořením precedentu omezí právo spotřebitelů na náhradu škody při porušení základních práv na ochranu osobních údajů a soukromí. Omezilo by to možnosti žádat odškodnění, pokud jednotlivec utrpěl nemateriální újmu, jako je poškození dobré pověsti nebo emocionální stres. Oslabilo by to rovněž váhu GDPR.

Související články