poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Nekvalitní silikonové formy mohou chemicky kontaminovat pečivo

19.12.2022

Materiál silikonových forem na pečivo může obsahovat problematické chemikálie, které se uvolňují do potravin. Polovina testovaných forem v dánském testu propadla kvůli látkám migrujícím do pečiva.

Silikonová forma má řadu výhod. Lze v ní péct i mrazit, je pružná, nepřilnavá a pokrm se z ní dobře vyklápí. Některé výrobky však přinášejí riziko v podobě nežádoucích látek, které se při vysokých teplotách uvolňují do připravovaného pečiva, zejména pokud není materiál při výrobě dostatečně zpracovaný. Silikon obsahuje například cyklické siloxany, z nichž některé jsou na unijním seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Jsou považovány za endokrinní disruptory.

Dánská spotřebitelská organizace Forbrugerrådet Tænk testovala 18 forem na pečivo ze silikonu. Zaměřila se na analýzu látek uvolňovaných do potravin. Devět forem obdrželo nejhorší známku kvůli migraci siloxanů nebo jiných nežádoucích látek. Organismus by měl být co nejméně vystavován některým z těchto chemikálií, proto by se neměly vyskytovat ve výrobcích pro kontakt s potravinami. Pět problematických forem bylo zakoupeno na internetových tržištích AliExpress, Amazon a Wish.

Pokud se uvolňování chemikálií do pečiva zvyšuje, materiál výrobku není stabilní a není vhodný k opakovanému použití. Silikonové formy byly testovány třikrát. U většiny uvolňování časem klesalo, u několika ovšem stoupalo.

Chcete-li se vyhnout nežádoucím chemikáliím, nekupujte formy na pečení a další kuchyňské vybavení z mezinárodních internetových tržišť, od prodejců neznámého původu nebo ze zemí mimo EU. Vybírejte produkty, kde je maximální bezpečná teplota použití uvedena přímo na výrobku a můžete ji tak vždy ověřit. Ujistěte se, že je forma určena pro teplotu, na jakou ji potřebujete, a teplotní omezení dodržujte. Před prvním pečením formu omyjte a prázdnou ji po dobu několika hodin zahřívejte v troubě na 200 °C, což může snížit množství látek, které by se z ní následně mohly uvolňovat. Neumisťujte silikonové formy u stěn nebo v horní části trouby. Jsou-li viditelně opotřebované, vyhoďte je.

Pro všechny materiály určené pro styk s potravinami platí obecné pravidlo, že nesmí uvolňovat látky v množství škodlivém pro organismus. V EU však zatím neexistuje norma omezující uvolňování konkrétních látek ze silikonových, keramických nebo papírových výrobků přicházejících do styku s jídlem.

Související články