poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

dTest: Regulace smluv se spotovými cenami

17.1.2023

Část spotřebitelů uzavřela v minulosti smlouvy na dodávky energií za spotové ceny. Tyto ceny byly přímo závislé nebo odvozené od změn ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem. I tyto ceny elektřiny a plynu jsou od Nového roku zastropované. Novou smlouvu se spotovými cenami spotřebitel navíc nyní nemůže uzavřít, protože jejich uzavření vláda pro většinu spotřebitelů zakázala.

Turbulentní situace na energetických trzích vedla některé spotřebitele v roce 2021 k riskantní volbě smluv na dodávky energií se spotovými cenami. Tito spotřebitelé věřili v uklidnění trhu v roce 2022 a na s ním spojený brzký pád cen energií již na jaře 2022, protože společně příchodem teplého počasí se měl zprovoznit i podmořský plynovod Nord Stream 2. „Tato racionální úvaha některých spotřebitelů se však ukázala mylnou,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest a doplňuje: „Válečné události převrátily energetický trh naruby a spotřebitelům se spotovými cenami narostly ceny energií do závratných výšek.“

Vlivem extrémního cenového výkyvu na trzích s elektřinou a plynem přestala většina dodavatelů energií koncem léta 2022 nabízet smlouvy s ceníkovými cenami, a tak se smlouvy se spotovými cenami staly po nějakou dobu jedinou reálnou možností pro sjednání nové smlouvy na dodávku elektřiny nebo plynu. „Aby spotřebitelé mohli své staré i nové smlouvy se spotovými cenami rychle opustit, prošla kvapným legislativním procesem jedna z novel energetického zákona, která od 1. 10. 2022 dala spotřebitelům se smlouvou se spotovou cenou možnost takovou smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

S klesající cenou elektřiny a plynu na trzích se smlouvy se spotovými cenami začaly zase jevit pro odvážné spotřebitele zajímavě. „Zejména po oznámení zastropování cen pro rok 2022, které se mělo týkat i smluv se spotovými cenami, se ze smluv se spotovými cenami stal ‚tajný tip‘pro informované spotřebitele, protože regulace odstranila riziko výchylky spotové ceny nad úroveň cenového stropu,“ poznamenává Eduarda Hekšová. Těsně před vánočními svátky však vláda uzavírání smluv se spotovými cenami zcela zakázala, s výjimkou dodávek do odběrných míst vybavených průběhovým měřením elektřiny nebo plynu. Zákaz byl proveden nařízením vlády ze dne 14. prosince 2022 s účinností od 1. 1. 2023 a bude platit po dobu v období, pro které jsou zastropovány ceny elektřiny nebo plynu.

„Smlouvy se spotovými cenami energií jsou zatím uloženy k ledu,“ glosuje situaci Eduarda Hekšová a uzavírá: „V budoucnu se to jistě změní. Stále platí, že smlouvy se spotovými cenami elektřiny nebo plynu jsou jen pro informované spotřebitele. Ale tak, jak si spotřebitelé budou ve větší míře elektřinu sami vyrábět, budou zvažovat i nákup elektřiny za podmínek na spotových trzích. Zákaz smluv s cenami přímo závislými nebo odvozenými od změn cen elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích bude tedy pouze dočasný.“

Spotřebitelé s problémy s podmínkami smluv na dodávky elektřiny nebo plynu se mohou pro radu a konzultaci obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu dTestu, a to elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo telefonicky na číslo 299 149 009.

Kontakt pro média:

Lucie Korbeliusová,  media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již statisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Související tiskové zprávy