poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

EU zakáže dovoz výrobků způsobujících ničení lesů

24.1.2023

Společnosti, které do EU dovážejí palmový olej, sóju, kávu, kakao, dřevo, kaučuk nebo hovězí maso, budou muset zajistit, aby tyto produkty nepocházely z odlesněných oblastí. Chystané nařízení se zdá být krokem vpřed v ochraně životního prostředí. Podle spotřebitelské organizace UFC-Que Choisir nicméně potřebuje další vylepšení. 

Evropský parlament a Rada Evropy se 6. prosince 2022 dohodly na budoucím nařízení zaměřeném na boj proti dovozu zboží, které přispívá k odlesňování planety. To zahrnuje palmový olej, hovězí maso, sóju, kávu, kakao, dřevo (včetně dřevěného uhlí) a kaučuk, jejich produkce se podílí velkou měrou na likvidaci tropických a rovníkových pralesů. Na seznam zatím nebyly zahrnuty kukuřice a bionafta, ale tento bod má být přehodnocen.

Podnikatelské subjekty budou muset zajistit, aby produkty, které dovážejí a uvádějí na trh v Evropské unii, nepřispívaly k ničení nebo znehodnocování lesů. Za tímto účelem budou povinně „shromažďovat zeměpisné souřadnice území“, kde se příslušné zboží pěstuje nebo dobývá, jako důkaz, že „na trh EU vstoupí pouze produkty nulového odlesňování“. Země původu budou klasifikovány podle rizika (vysoké, standardní, nízké) a dovoz bude pravidelně kontrolován.

Jde o první nařízení svého druhu ve světě. Vyvolalo nadšené reakce ochránců životního prostředí. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v letech 1990 až 2020 zmizelo 420 milionů hektarů lesních porostů, tedy více než plocha celé EU a asi 10 % lesů na Zemi.

Podle francouzských kolegů by text mohl být ještě důslednější. EU v něm nepožaduje po finančních institucích, aby svými investicemi nepřispívaly k odlesňování. Nařízení neřeší ochranu a práva obyvatelstva v zemích původu. Omezení se zatím vztahují pouze na ničení lesů a nezahrnují jiné oblasti s vysokou úrovní biologické rozmanitosti a přínosem pro klima planety, jako jsou brazilské Cerrado, buše, savana nebo rašeliniště. Dalším problémem je zvolené referenční datum: pozemky odlesněné před koncem roku 2019 nejsou do omezení zahrnuty, což znamená, že zakázaný bude dovoz produkce pouze z 4,3 % zemědělské plochy Amazonie, kde ovšem dochází k odlesňování velmi dlouho.

Nařízení je správným krokem vpřed, ale v globálním měřítku vyřeší málo. Produkce z nedávno odlesněných oblastí se bude dále dostávat do zemí s nižšími ohledy na životní prostředí, jako je Čína. Ta je v současnosti největším dovozcem brazilského zboží – dováží 70 % sójových bobů, 56 % hovězího masa a 43 % sójového šrotu – a evropský trh zdaleka není hlavním odbytištěm brazilské produkce. Pokud se ostatní zákazníci Brazílie nezasadí o záchranu lesů, dopad evropského nařízení zůstane omezený.

Francie má v tomto směru vlastní legislativu, které předběhla EU o několik let. V prosinci 2018 byl přijat dokument Národní strategie boje proti importovanému odlesňování, který byl implementován do zákona o klimatu z roku 2021. Francouzští výrobci a dovozci sójových a kakaových produktů mají své hromadné iniciativy za udržitelnost a proti importovanému odlesňování, podpořené konkrétními postupy a kritérii.

Související články