poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Jídelníček spotřebitelů určují výrobci potravin

12.7.2023

Nezávislé poradní konsorcium SAPEA spolupracující s Evropskou komisí zveřejnilo zprávu, podle které zvyky a jídelníček spotřebitelů určuje převážně politika výrobců potravin. Je proto třeba, aby subjekty formující trh a politiku nabídly evropským spotřebitelům dostupné zdravé možnosti stravování.

Nákup, příprava a konzumace potravin jsou ve větší míře výsledkem rozhodnutí potravinářského sektoru než spotřebitelské volby, zjistil výzkum SAPEA. Zákaznické chování je podmíněno tržním prostředím, tj. komplexním konceptem, který zahrnuje marketing a reklamu, akční nabídky, dostupnost a cenu, dokonce i prostorové uspořádání obchodů a supermarketů. Potravinové prostředí v současnosti výrazně tlačí spotřebitele k nezdravým a neudržitelným potravinám, které jsou nejdostupnější, velmi propagované a často také nejlevnější. Přitom zdravé a udržitelné stravování by nemělo být luxusem, nýbrž pravidlem.

Podle evropské spotřebitelské organizace BEUC a dalších uskupení je velmi důležité, aby se unijní legislativa zaměřila na specifické prvky potravinového prostředí, jako je reklama a marketing, označování potravin nebo veřejné zakázky a na cenovou dostupnost zdravých a udržitelných potravin.

Na podzim má Evropská komise předložit návrh legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy (FSFS) jako jednu ze stěžejních iniciativ strategie „Farm to Fork“, „Z farmy na vidličku“. Návrh má potenciál připravit půdu pro transformaci potravinářského prostředí směrem k udržitelnosti a zdravotní prospěšnosti. Zdravý a udržitelný výběr potravin má být nejdostupnější, lákavý, nejprodávanější, snadno konzumovatelný a má tvořit první volbu při veřejných zakázkách, uvedla BEUC.

Související články