poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Energetický zákon

Tento zákon definuje a upravuje podmínky na trhu s energiemi, čímž je myšlena distribuce elektrické energie a zemního plynu a rozvod tepla.

Poskytovatel služeb je povinen nastavit obchodní podmínky transparentně. Pokud dojde k jejich změně, musí informovat koncového zákazníka s předstihem alespoň 30 dnů.

Smlouva o dodání či přenosu energií musí obsahovat ujednání o odpovědnosti za odchylku, dále výčet odběrních míst, způsob platby, délku výpovědní lhůty, která nesmí být delší než tři měsíce, právo zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě neplnění smluvních podmínek či změny smlouvy ze strany dodavatele, způsob vyrozumění zákazníka o případné změně smluvních podmínek a dobu trvání smlouvy.

I zde platí pravidlo, že od smlouvy uzavřené v místě, které není pro takovéto podnikání obvyklé (tj. po telefonu či při podomním prodeji), může spotřebitel do 14 dnů odstoupit.

V případě zvýšení poplatků za službu má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do tří měsíců od data zvýšení. Pokud byl zákazník informován nejméně s třicetidenním předstihem o zvýšení ceny za službu a byl prodejcem poučen o svém právu odstoupit od smlouvy, tato lhůta se zkracuje a končí deset dní před účinností nových podmínek.

Energetický zákon definuje také neoprávněný, tj. černý odběr energie a stanovuje pokuty za něj. Stejně tak stanovuje i podmínky pro měření zařízení odběru a pro bezpečnostní pásma v okolí elektrického vedení, plynovodu a teplovodu.

Zákonem byl zřízen Energetický regulační úřad jako orgán státního dozoru nad oblastí energetiky, který uděluje licence poskytovatelům a dbá na ochranu práv spotřebitele.

Články s tímto štítkem: 1

Žárovky téměř zadarmo? Odstoupíte – zaplatíte.

13.11.2014 S útlumem podomního prodeje musí obchodníci vymýšlet nové triky, jak přesvědčit potenciální zákazníky, aby s nimi uzavřeli smlouvu. Nejosvědčenější metodou je bezesporu poskytování různých dárků nebo výhod. Společnost Comfort energy s.r.o. novým zákazníkům nabízí sadu žárovek za jednu korunu. Počáteční výhoda se však snadno změní v sankci za odstoupení od smlouvy. celý článek