poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Energetický zákon

Tento zákon definuje a upravuje podmínky na trhu s energiemi, čímž je myšlena distribuce elektrické energie a zemního plynu a rozvod tepla.

Poskytovatel služeb je povinen nastavit obchodní podmínky transparentně. Pokud dojde k jejich změně, musí informovat koncového zákazníka s předstihem alespoň 30 dnů.

Smlouva o dodání či přenosu energií musí obsahovat ujednání o odpovědnosti za odchylku, dále výčet odběrních míst, způsob platby, délku výpovědní lhůty, která nesmí být delší než tři měsíce, právo zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě neplnění smluvních podmínek či změny smlouvy ze strany dodavatele, způsob vyrozumění zákazníka o případné změně smluvních podmínek a dobu trvání smlouvy.

I zde platí pravidlo, že od smlouvy uzavřené v místě, které není pro takovéto podnikání obvyklé (tj. po telefonu či při podomním prodeji), může spotřebitel do 14 dnů odstoupit.

V případě zvýšení poplatků za službu má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do tří měsíců od data zvýšení. Pokud byl zákazník informován nejméně s třicetidenním předstihem o zvýšení ceny za službu a byl prodejcem poučen o svém právu odstoupit od smlouvy, tato lhůta se zkracuje a končí deset dní před účinností nových podmínek.

Energetický zákon definuje také neoprávněný, tj. černý odběr energie a stanovuje pokuty za něj. Stejně tak stanovuje i podmínky pro měření zařízení odběru a pro bezpečnostní pásma v okolí elektrického vedení, plynovodu a teplovodu.

Zákonem byl zřízen Energetický regulační úřad jako orgán státního dozoru nad oblastí energetiky, který uděluje licence poskytovatelům a dbá na ochranu práv spotřebitele.

Články s tímto štítkem: 3

Italové dostávají bonusy za pořízení šetrných kohoutků na vodu

2.12.2021 Itálie má prováděcí vyhlášku k proplacení nákladů za úsporné vodovodní a koupelnové systémy, které motivuje lidi k pořízení šetrnějšího zařízení. Zpoždění vyhlášky a zprovoznění portálu k podávání žádostí však může znevýhodnit některé spotřebitele. celý článek

Energetické štítky vysavačů uvádějí nepravdivé údaje, soud je zrušil

26.11.2018 Tribunál Evropské unie, který je součástí Soudního dvora EU, 8. listopadu zrušil současné energetické označování vysavačů. Podle něj zařazení do kategorie A+++ až D neodpovídá reálným podmínkám. celý článek

Žárovky téměř zadarmo? Odstoupíte – zaplatíte.

13.11.2014 S útlumem podomního prodeje musí obchodníci vymýšlet nové triky, jak přesvědčit potenciální zákazníky, aby s nimi uzavřeli smlouvu. Nejosvědčenější metodou je bezesporu poskytování různých dárků nebo výhod. Společnost Comfort energy s.r.o. novým zákazníkům nabízí sadu žárovek za jednu korunu. Počáteční výhoda se však snadno změní v sankci za odstoupení od smlouvy. celý článek