poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Ústavní soud ČR

Ústavní soud je státní soudní instituce stojící mimo systém obecných soudů. Jeho cílem je garantovat ústavnost právního řádu v České republice a poskytovat ochranu dodržování základních práv.

Ústavní soud kromě jiného rozhoduje o rušení zákonů a předpisů, pokud je zjištěna jejich protiústavnost, o ústavních stížnostech proti zásahu do základních práv a svobod či o ústavnosti mezinárodních smluv před jejich ratifikací.

Ústavní soud není odvolací instancí a v případě ústavních stížností nejprve přezkoumává, zdali se spor dotýká základních práv a svobod nebo zdali nebyla tato práva v předcházejícím řízení porušena. Řadu stížností odmítá právě proto, že se netýkají přezkumu ústavnosti a mají je řešit běžné soudy. Před podáním ústavní stížnosti je nutné vždy vyčerpat všechny zákonné opravné prostředky.

Webová stránka: www.usoud.cz

Články s tímto štítkem: 1

Soudy nebudou přiznávat náhradu odměny advokáta?

19.2.2014 Potřebujete podat žalobu? A dokážete ji sepsat sami, bez pomoci profesionála? Možná budete muset. Takový dopad by měla novela občanského soudního řádu, jejíž návrh předložila Poslanecké sněmovně skupina 14 poslanců. Náklady zastupování v soudním sporu o částky do 10 000 korun si podle návrhu novely ponese každý sám. Opatření by se dotklo většiny spotřebitelských sporů. celý článek