poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Zákon o elektronických komunikacích

Jak už napovídá sám název, tento zákon upravuje fungování trhu s elektronickými komunikacemi. Týká se tedy především mobilních operátorů, poskytovatelů pevných linek, televizního signálu a internetového připojení. Zákon reguluje pouze způsob přenosu a jeho obchodní podmínky, nikoli však samotný přenášený obsah. Pod tento zákon tedy spadá například přidělování rozhlasových i telekomunikačních kmitočtů, harmonizace telefonních čísel, regulace cen poskytovaných služeb.

Z pohledu spotřebitele je nejdůležitější čtvrtá hlava zákona, která definuje práva a povinnosti poskytovatelů i uživatelů, například co se týče vyúčtování, kvality poskytovaného signálu, blokování obtěžujících volání i samotného uzavírání smluv. Řeší rovněž reklamaci služeb. Pátá hlava se pak týká ochrany osobních údajů a bezpečnosti komunikačních sítí.

Zákonem o elektronickcýh komunikacích byl také zřízen Český telekomunikační úřad, který na tento segment trhu dohlíží a rozhoduje spory.

Články s tímto štítkem: 5

Rozhovor o operátorech se senátorkou Alenou Dernerovou

1.6.2016 Senát Parlamentu ČR na konci dubna letošního roku nepodpořil návrh skupiny senátorů a senátorek, kterým měl být novelizován zákon o elektronických komunikacích. Změna přitom řešila vážné potíže, kterým spotřebitelé neustále čelí. Vůdčí osobou, která se za změnu zasazovala, byla senátorka Alena Dernerová. Zeptali jsme se proto na její postoj k celé věci. celý článek

Stop drahým osmičkám

23.1.2015 Stále více společností používá jako kontaktní telefony takzvané bílé nebo modré linky. Tedy čísla, která začínají osmičkou, ale volání na ně nejenže není zdarma, ale navíc se ani nezapočítává do volných minut v tarifech operátorů. Řadu lidí pak při pohledu na účet za telefon čeká nepříjemné překvapení. dTest vyzval ČTÚ, aby přijal potřebná opatření k nápravě situace. celý článek

Konec ochrany živnostníků před operátory

20.11.2014 Včera byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o elektronických komunikacích, která oklešťuje práva jak spotřebitelů, tak živnostníků a drobných podniků. Po uplynutí patnáctidenní lhůty nebude pro živnostníky od operátorů snadného úniku. celý článek

Reklamace po telefonu skrývá rizika

13.8.2014 Reklamovat služby operátora či chybné vyúčtování po telefonu je rychlé a pohodlné. Není to však nejvhodnější způsob řešení problematické situace. Pokud operátor reklamaci nevyřídí, budete těžko prokazovat, že jste reklamaci uplatnili v zákonem stanovené lhůtě, nebo že vám byly sděleny chybné informace. celý článek

Návrh novely zákona ztíží zákazníkům spory s operátory

27.2.2014 Vláda bude jednat o návrhu novely zákona o elektronických komunikacích. Pokud návrh projde, zákazníkům se výrazně prodraží spory s operátory a navíc přijdou o možnost odvolat se. celý článek