poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Evropská komise

Evropská komise se skládá z 28 komisařů a komisařek, kteří jsou voleni na dobu pěti let. Každá členská země Evropské unie je v Komisi zastoupena jedním komisařem, jemuž je přidělena určitá oblast evropské politiky. Jedná se o jeden z hlavních orgánů EU, který zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku. Evropská komise je oprávněna navrhovat právní předpisy, předkládá ke schválení roční rozpočet, dohlíží na dodržování mezinárodních závazků a reprezentuje Unii navenek.

Při navrhování právních předpisů se snaží o reprezentaci co nejširšího pole zájmů, návrhy jsou konzultovány i s veřejností. Navrhování právních předpisů, které nespadají do oblasti výlučné pravomoci EU, je založeno na zásadě subsidiarity. To znamená, že Komise může přednést návrh pouze v případě, že zamýšleného cíle nelze dosáhnout na národní úrovni.

V oblasti řízení financování politik EU spadají pod Evropskou komisi například zemědělské politiky či studentský výměnný program Erasmus, dlouhodobé priority pak stanovuje pomocí tzv. finančního rámce. Evropská komise dále dohlíží na nakládání s prostředky, které byly svěřeny jednotlivým členským státům.

V případě porušování unijního práva některým členským státem vydá Komise odůvodněné stanovisko a umožní členskému státu zjednat nápravu. Nebude-li náprava ve stanovené době zjednána, může být věc postoupena Soudnímu dvoru EU.

V rámci zahraniční politiky Evropská komise zastupuje Unii při jednáních nadnárodních organizací a při podepisování mezinárodních smluv.

Webová stránka: http://ec.europa.eu/index_cs.htm

Články s tímto štítkem: 120

Zjednoduší se mezinárodní cesty vlakem?

18.10.2023 Evropská unie by měla urychleně zjednodušit vyhledávání mezinárodních vlakových spojení a rezervace přeshraničních cest železnicí v rámci jednoho společného portálu. Usnadní to cestování vlakem, jak je tomu u letecké dopravy. celý článek

Starý a nový Nutri-Score – jak se nenechat zmást

19.9.2023 Do roku 2026 může být na obalech potravin v různých zemích ještě staré logo Nutri-Score, ale také už nové, upozornila belgická organizace Test-Achats. Jejich kritéria se ovšem liší, což může spotřebitele mást. celý článek

Evropané mají být na velkých webech lépe chráněni před dezinformacemi

13.9.2023 Amazon, Google, Facebook, Booking.com a další internetoví giganti se musí podřídit unijnímu zákonu o digitálních službách, který vstoupil v platnost 25. srpna 2023. Cílem nové legislativy EU je boj proti šíření nenávisti na internetu a dezinformacím. celý článek

V platnost vstoupila přísnější pravidla EU pro baterie

12.9.2023 V srpnu 2023 vstoupila v platnost nová pravidla EU, která mají za cíl snížit uhlíkovou stopu baterií a redukovat použití surovin a škodlivých látek při jejich výrobě. Nařizují jejich sběr a opakované použití nebo recyklaci. Jde o první zákon EU, který v návaznosti na Zelenou dohodu neboli Green Deal zahrnuje celý životní cyklus výrobků od těžby surovin přes výrobu až po recyklaci. celý článek

Bude na našem trhu umělé maso?

17.8.2023 Úřady EU obdržely první žádost o souhlas s uvedením masa vytvořeného v laboratorních podmínkách na unijní trh. Nabízíme vám o této nové potravině informace od odborných světových organizací. celý článek

Chystá se úplný zákaz endokrinních disruptorů v hračkách

14.8.2023 Evropská komise navrhla úplný zákaz používání látek s vlivem na hormonální systém v hračkách určených dětem. Pokud bude návrh přijat, půjde o první zákon na světě, který zakazuje známé i domnělé hormonální disruptory pro celou kategorii výrobků. celý článek

Uvolnění pravidel pro genetické inženýrství

17.7.2023 Evropská komise zveřejnila návrh nařízení, které uvolňuje pravidla pro geneticky upravené rostliny a týká se zejména nových genomických technik neboli NGT. celý článek

EU zpřísňuje spotřební normy pro stand-by režim spotřebičů

31.5.2023 EU chystá legislativní změny s cílem snížit spotřebu elektřiny v pohotovostním režimu zařízení. Nové a přísnější limity mají přinést úspory pro koncové spotřebitele. Poprvé se počítá také s routery a chytrými reproduktory.  celý článek

Evropský parlament vystoupil proti zavádějícím tvrzením o uhlíkové neutralitě

24.5.2023 Nový návrh Evropského parlamentu zakazuje nepravdivá tvrzení o uhlíkové neutralitě výrobků, obsahuje zavedení jednotného štítku s informací o záruce a cílí proti záměrnému zkracování životnosti výrobků. Spotřebitelé tak budou nakupovat informovaněji a udržitelněji. celý článek

Nové opatření EU má ochránit spotřebitele před zvyšováním cen energií

27.3.2023 Podle nového návrhu Evropské komise na změnu trhu s elektřinou budou spotřebitelé chráněni podstatně lépe než doposud. celý článek

Boj o Nutri-Score se přiostřuje

21.2.2023 Plán práce Evropské komise už neobsahuje jednání o zavedení jednotného označení nutričních vlastností potravin Nutri-Score, které má přispět k informovanému nákupu. Novináři francouzského večerníku Le Monde zjistili, že důvodem je lobbování ze strany výrobců a jiných zájmových skupin v čele s italskou společností Ferrero. celý článek

EU zakáže dovoz výrobků způsobujících ničení lesů

24.1.2023 Společnosti, které do EU dovážejí palmový olej, sóju, kávu, kakao, dřevo, kaučuk nebo hovězí maso, budou muset zajistit, aby tyto produkty nepocházely z odlesněných oblastí. Chystané nařízení se zdá být krokem vpřed v ochraně životního prostředí. Podle spotřebitelské organizace UFC-Que Choisir nicméně potřebuje další vylepšení.  celý článek

Štítky s indexem opravitelnosti se začínají šířit Evropou

29.9.2022 V Belgii se chystá povinné označení stupně opravitelnosti na spotřebičích a elektronických zařízeních. Po Francii tak jde již o druhou zemi EU, která k tomuto kroku přistoupí. celý článek

EU schválila nové potraviny z kávy

8.9.2022 Evropská unie schválila používání nových potravin z kávového keře neboli kávovníku. celý článek

EU rozšířila zákaz dovozu invazivních druhů zvířat

8.8.2022 Počet invazivních nepůvodních živočišných druhů, které se nesmí dovážet do Evropské unie, se rozrůstá, upozornila Státní veterinární správa (SVS). celý článek

V nových autech budou v EU povinné „černé skřínky“

18.7.2022 Všechna nová auta uváděná na trh Evropské unie musí mít od července vestavěné zařízení EDR, které automaticky zaznamenává údaje o vozu v době dopravní nehody. Za dva roky se povinnost bude vztahovat na všechna nová auta bez ohledu na stáří modelu. celý článek

Jak se bránit drahým hovorům a datům mimo EU

12.7.2022 Roaming v rámci Evropské unie je sice jednoduchý a levný, ale hned za jejími hranicemi ceny závratně stoupají. Automatický přenos dat může prodražit také cesty po některých členských zemích. Nabízíme vám rady Svazu slovinských spotřebitelů ZPS, jak udržet náklady za data na cestách v únosné výši. celý článek

Evropany čeká jeden typ nabíječky na všechno. Rozhodnutí se však nerodilo snadno

20.6.2022 Přenosná elektronika se bude od podzimu 2024 v EU nabíjet jedinou nabíječkou. Všechna zařízení budou mít konektor USB-C, všechny rychlonabíječky budou stejně rychlé a standard bezdrátového nabíjení bude pro všechny stejný. celý článek

Budou potraviny značeny jednotnými štítky o ekologické udržitelnosti?

22.2.2022 Na potravinách chybí informace o jejich dopadu na klima s jednoduše pochopitelnou barevnou stupnicí, která pomůže spotřebitelům nakupovat zodpovědněji. Podoba prvního jednotného štítku by mohla vzniknout v Dánsku. celý článek

Placení DPH omezilo drobné online nákupy ze zahraničí

21.2.2022 Objem internetových nákupů z e-shopů sídlících mimo Evropskou unii klesl kvůli povinnosti platit DPH bez ohledu na hodnotu nákupu a nejistotě ohledně dalších nákladů. celý článek