poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa (SVS) má na starosti dohled nad chovem hospodářských zvířat a dohlíží na to, aby nedocházelo k jejich týrání. Do její pravomocí spadá i dozor nad kvalitou živočišných výrobků a dohlíží i na to, aby na území ČR nebyly zavlečeny veterinární nákazy či jejich původci.

U kvality masa a živočišných výrobků se dozor veterinární správy zaměřuje hlavně na zdravotní nezávadnost, například na kontaminaci plísněmi, antibiotiky nebo parazity. SVS dohlíží také na hygienu výroby a řádné označení potravin živočišného původu.

Pod pravomoc SVS nespadají jen velkochovy ale i drobní chovatelé či maso pocházející z mysliveckých honiteb a z rybolovu. Povinnosti Veterinární správy se netýkají jen masa určeného pro vnitřní trh, ale i toho vývozního, včetně jeho převozu.

Webová stránka: eagri.cz/public/web/svs/portal

Články s tímto štítkem: 59

ČR je oficiálně bez klasické klusavky ovcí a koz

22.4.2024 Česká republika získala po Rakousku, Finsku a Švédsku jako čtvrtý členský stát EU mezinárodní status zanedbatelného rizika nákazy klasickou klusavkou (TSE), oznámila Státní veterinární správa. Usnadní to obchodování s plemennými ovcemi a kozami, protože při prodeji v rámci sedmadvacítky nebudou muset jednotliví chovatelé žádat o udělení statusu pro svá hospodářství. celý článek

SZPI může blokovat weby s nebezpečnými potravinami a doplňky stravy

13.12.2023 Na problémech v souvislosti s rostoucím počtem nezákonných internetových stránek zahraničních provozovatelů pracuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) celoročně jak na základě podnětů ze strany veřejnosti, tak v rámci vlastních kontrol. celý článek

Stěhování ptáků do tepla zvyšuje riziko ptačí chřipky

6.12.2023 V podzimních měsících je v souvislosti s migrací stěhovavých ptáků vyšší riziko šíření ptačí chřipky, upozornila Státní veterinární správa (SVS). Účinnou ochranou je pouze přísné dodržování biologické bezpečnosti. celý článek

Nucená porážka v místě chovu je pro zvíře ohleduplnější

29.11.2023 Domácí zvíře je v případě nutnosti vhodnější porazit přímo v místě, kde je chováno. Je tak ušetřeno utrpení spojeného s převozem na jatka. Chovatelé jsou v tomto ohledu čím dál zodpovědnější. celý článek

Problematické živočišné produkty na českém trhu lze nově hlásit online

22.11.2023 Státní veterinární správa (SVS) zveřejnila nový online formulář, s jehož pomocí mohou potravinářské podniky snáze nahlásit uvedení rizikové potraviny živočišného původu na trh. celý článek

Biopotraviny dovážené do ČR jsou v pořádku

3.11.2023 Biopotraviny dovážené do České republiky splňují pravidla, kterými se má řídit ekologická produkce, uvedla Statní zemědělská a potravinářská inspekce. celý článek

Jaké jsou životní podmínky zvířat v českých chovech?

6.10.2023 Jedním z hlavních úkolů Státní veterinární správy je zajistit dodržování všech pravidel pro zajištění dobrých životních podmínek (welfare) pro zvířata v hospodářských a zájmových chovech v České republice. Jedním z hlavních úkolů Státní veterinární správy je zajistit dodržování všech pravidel pro zajištění dobrých životních podmínek pro zvířata v hospodářských a zájmových chovech v České republice. celý článek

Novinky pro veterinární dovoz do Spojeného království

20.9.2023 Pravidla vývozu zvířat, zárodečných nebo živočišných produktů a rostlin či rostlinných produktů do Velké Británie se od roku 2024 mění. celý článek

Drůbeží z Ukrajiny se přísně kontroluje

11.9.2023 Státní veterinární správa věnuje zvýšenou pozornost drůbežímu masu a výrobkům z něj dovážených z Ukrajiny a třetích zemí obecně. Dosavadní kontroly nepotvrzují náznaky o jejich celkové zdravotní závadnosti, které se objevily v některých médiích. celý článek

Krmení může ublížit divokým zvířatům

4.9.2023 Krmení volně žijících zvířat pro ně může být rizikové, protože může vést k nákazám, zvířata se odnaučí živit sama a vytvoří si problematickou závislost na lidech, upozornila Státní veterinární správa. celý článek

ČR je znovu zemí bez ptačí chřipky, riziko však zůstává

31.7.2023 Česká republika byla oficiálně uvedena jako země bez výskytu ptačí chřipky u drůbeže na internetových stránkách Světové organizace pro zdraví zvířat WOAH. celý článek

Z dovolené mimo EU si do ČR nesmíte dovézt masné ani mléčné výrobky

10.7.2023 Z dovolené ze zemí mimo Evropskou unii nesmíte pro osobní spotřebu do České republiky dovážet maso a masné výrobky, uzeniny, mléko a mléčné výrobky včetně másla nebo sýrů. Zákaz platí i pro ostatní členské země. Potraviny živočišného původu mohou obsahovat choroboplodné zárodky způsobující infekční choroby, připomněla Státní veterinární správa. celý článek

Český veterinární dozor nad kuřecím je nadstandardní

1.5.2023 Státní veterinární správa (SVS) uvedla, že drůbež a všechna další zvířata na jatkách jsou odborně prohlédnuta před porážkou i po porážce a do obchodů nebo ke zpracování se dostává pouze maso ze zdravých kusů. celý článek

V ČR se zhoršila situace u výskytu nákazy včel

12.4.2023 Výskyt roztoče, způsobujícího včelí nemoc varroázu, meziročně stoupl. Klesl však počet včelařských stanovišť, kde byl nalezen. Informovala o tom Státní veterinární správa a připomněla včelařům postup v případě nákazy. celý článek

Zvířata také trpí zimou

17.2.2023 Chovatele zvířat a majitelé domácích mazlíčků jim musí zajistit vhodné životní podmínky také při velmi nízkých teplotách, a to i ve venkovních výbězích či na pastvinách, připomněla Státní veterinární správa (SVS). celý článek

Skončil zjednodušený dovoz zvířecích miláčků z Ukrajiny

14.2.2023 Státní veterinární správa (SVS) od 1. února ukončila mimořádná veterinární opatření platná pro dovoz zvířat z Ukrajiny. Psi, kočky i fretky přivážené v rámci neobchodních přesunů z Ukrajiny do ČR musí od začátku měsíce opět splňovat běžné dovozní podmínky včetně požadavku na platné sérologické vyšetření na vzteklinu. celý článek

Choroba divočáků již v ČR zabila několik psů

1.2.2023 Několik loveckých psů v ČR uhynulo na Aujeszkyho chorobu, kterou se nakazili od černé zvěře. Nemoc není nebezpečná pro člověka, ale může ohrozit domácí zvířata nebo chovy, které přijdou do styku s nakaženými divokými prasaty nebo konzumují tepelně neupravené maso. celý článek

Smrtelná nákaza pstruhů na Bruntálsku se na člověka nepřenáší

31.1.2023 Na Bruntálsku se u pstruhů duhových objevila smrtelná virová hemoragická septikémie (VHS). Všechny ryby zasaženého chovu byly utraceny. Nemoc není přenosná na člověka. celý článek

Do ČR se vrátil africký mor prasat. Pro prasata je smrtící, člověka neohrožuje

14.12.2022 Na začátku prosince byl v České republice potvrzen výskyt afrického moru prasat. Infekce ohrožuje prase domácí i divoké, ale není přenosná na lidi či další živočichy. celý článek

Antibiotik se v českém mase bát nemusíte

5.12.2022 Spotřeba veterinárních antibiotik v českých chovech dlouhodobě klesá a je pod evropským průměrem. Rezidua těchto látek se v živočišných produktech vyskytují jen v jednotkách případů. celý článek