poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Parlament ČR

Parlament České republiky se skládá z Poslanecké sněmovny a Senátu, jedná se o dvoukomorový zákonodárný sbor.

Každá komora je obsazována jiným systémem. Poslanecká sněmovna se skládá z 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let poměrným systémem. V Senátu se každé dva roky obměňuje třetina senátorů z celkového počtu 81 při volbě dvoukolovým většinovým systémem.

Nejdůležitější funkcí Parlamentu ČR je funkce zákonodárná. Zákon mohou navrhnout jednotliví poslanci, jejich skupina, Senát, vláda či zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.
Návrh zákona musí ve sněmovně projít třemi čteními.

V prvním čtení probíhá obecná rozprava, jejímž výsledkem může být zamítnutí návrhu, vrácení k dopracování nebo přikázání návrhu některému z výborů k dalšímu projednání. Druhé čtení je věnováno kromě úvodní obecné rozpravy podrobné rozpravě, ve které může kterýkoliv z poslanců předložit pozměňovací návrh. Ve třetím čtení lze přijímat pouze návrhy týkající se legislativně technických a jiných chyb nebo návrh na opakování druhého čtení. Poté se hlasuje o návrhu zákona jako celku.

Vysloví-li s návrhem zákona Poslanecká sněmovna souhlas nadpoloviční většinou přítomných poslanců, postupuje se návrh Senátu. Není-li návrh zákona Senátem schválen, vrací se do Poslanecké sněmovny, kde je pro jeho přijetí potřeba nadpoloviční většina všech poslanců. Nevyjádří-li se Senát k návrhu zákona do třiceti dnů, platí, že je návrh zákona přijat. Poté je zákon postoupen prezidentovi k podpisu. Prezident může zákon vetovat, prezidentské veto je však možné přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců.

Webová stránka: www.psp.cz, www.senat.cz

Články s tímto štítkem: 5

Rozhovor o operátorech se senátorkou Alenou Dernerovou

1.6.2016 Senát Parlamentu ČR na konci dubna letošního roku nepodpořil návrh skupiny senátorů a senátorek, kterým měl být novelizován zákon o elektronických komunikacích. Změna přitom řešila vážné potíže, kterým spotřebitelé neustále čelí. Vůdčí osobou, která se za změnu zasazovala, byla senátorka Alena Dernerová. Zeptali jsme se proto na její postoj k celé věci. celý článek

Essox vyžaduje placení úvěru na masážní polštářek i po odstoupení od smlouvy

16.1.2015 Spotřebitelům, kteří se v chodbách obchodních center nechají zlákat k nákupu masážního polštářku financovaného úvěrem od společnosti Essox a následně využijí práva odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů, tímto krokem starosti nekončí. Essox s.r.o. v obchodních podmínkách vylučuje zánik úvěru a po spotřebitelích vyžaduje splátky. Takové ujednání však nelze pokládat za platné. celý článek

Konec ochrany živnostníků před operátory

20.11.2014 Včera byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o elektronických komunikacích, která oklešťuje práva jak spotřebitelů, tak živnostníků a drobných podniků. Po uplynutí patnáctidenní lhůty nebude pro živnostníky od operátorů snadného úniku. celý článek

Kritizovaná novela zákona o elektronických komunikacích schválena senátem

22.10.2014 Parlament přijal kontroverzní novelu zákona o elektronických komunikacích v podobě, která citelně oslabí ochranu práv zákazníků telekomunikačních operátorů a je v rozporu s evropskou směrnicí. Schválenou právní úpravou se zásadně omezují práva účastníků služeb elektronických komunikací, tedy všech, kteří mají internet, telefon nebo kabelovou či satelitní televizi. Proti navrhovaným změnám vystupoval dTest i Český telekomunikační úřad, ale bez výsledku. celý článek

Změny výhodné pro operátory, ne pro spotřebitele

12.9.2014 Poslanci hospodářského výboru se rozhodli ulehčit operátorům a přitvrdí zákazníkům. Spotřebitelé budou muset setrvávat ve smlouvách, se kterými nesouhlasí a živnostníkům se prodraží předčasné ukončování nevýhodných smluv. celý článek