poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Loňský burčák klamal více než v předchozích letech

28.2.2024

Každý osmý burčák, který laboratorně prověřila Státní zemědělská a potravinářská inspekce v sezoně roku 2023, neodpovídal právním normám.

Burčák je národní zákonem chráněný tradiční název pro částečně zkvašený hroznový mošt z hroznů révy vinné sklizených a zpracovaných v České republice v příslušném roce. Jeho prodejní sezóna je vymezena na období od začátku srpna do konce listopadu. Výrobek totožných parametrů z hroznů sklizených mimo ČR lze prodávat jako částečně zkvašený hroznový mošt, nikoliv pod názvem burčák. Zneužití názvu burčák je považováno za klamání spotřebitele a je trestné.

SZPI v prodejní sezoně 2023 uskutečnila 287 kontrol burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM), z toho 47 vzorků bylo analyzováno v akreditované laboratoři v Brně. U šesti byla odhalena pochybení – falšování ředěním (1 vzorek), původ hroznů mimo ČR (1 burčák), alergenní SO2 neuvedená v označení (2 vzorky) a podlimitní obsah alkoholu (2 vzorky). Podrobnější informace najdete na internetových stránkách Potraviny na pranýři v sekci Tematické kontroly

Inspektoři SZPI se při kontrolách burčáku a ČZHM na místě soustředí na senzorické požadavky (chuť, vůni a barvu), označení zboží, odpovídající dokumentaci dokládající původ a hygienu prodeje. Laboratoř prověřuje například geografický původ hroznů, obsah syntetických barviv, přítomnost etanolu z přidaného cukru, množství přidané vody, obsah alkoholu nebo oxidu siřičitého.V roce 2022 byla nevyhovující osmina vzorků, v roce 2021 pouze jeden z 52 analyzovaných výrobků.

Související články