poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Rozhovor o operátorech se senátorkou Alenou Dernerovou

1.6.2016

Senát Parlamentu ČR na konci dubna letošního roku nepodpořil návrh skupiny senátorů a senátorek, kterým měl být novelizován zákon o elektronických komunikacích. Změna přitom řešila vážné potíže, kterým spotřebitelé neustále čelí. Vůdčí osobou, která se za změnu zasazovala, byla senátorka Alena Dernerová. Zeptali jsme se proto na její postoj k celé věci.

Nejprve si ale připomeňme, jaké problémy je potřeba vyřešit. Operátoři v rozporu s občanským zákoníkem nadále mohou libovolně měnit obchodní podmínky smluv, aniž by mohli být potrestáni dozorovým orgánem, tedy Českým telekomunikačním úřadem. V jejich případě tak prakticky neplatí jedno ze základních pravidel smluvního práva – smlouvy se mají dodržovat. Novela zákona měla rovněž řešit další palčivý problém, jímž jsou výpovědní lhůty při změně operátora. Ačkoliv proces změny fakticky trvá 4 dny, spotřebitel se k novému operátorovi dostane až dva měsíce od podání výpovědi smlouvy. K efektivním přechodům mezi poskytovateli služeb tak nedochází, čímž trpí tržní prostředí v České republice. Návrh měl rovněž zlepšit informování spotřebitelů o všech změnách smlouvy, které nevedou ke zlepšení jeho postavení.

Jak Vás napadlo navrhnout změnu zákona o elektronických komunikacích a co bylo jejím cílem?

Pro mě to nebyla nová výzva, protože již v roce 2014 jsem odmítala souhlasit se změnou telekomunikačního zákona, která vyzněla jednoznačně proti spotřebitelům. To se nepodařilo, ale jakmile se otevřel zákon o ochraně spotřebitele, snažili jsme se o nápravu. Pan ministr Mládek ale označil naší telekomunikační kapitolu za přílepek. Senátní odborníci na legislativu ovšem potvrdili, že námi navržený postup byl v pořádku. Pozitivem bylo, že pan ministr veřejně řekl, že se se zákonem o elektronických komunikacích musí něco udělat, o což jsem se snažila a v letošním roce navrhla novelu, která řešila tři nejpalčivější problémy spotřebitelů s operátory.

Jaký postoj zaujalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad?

Český telekomunikační úřad tuto snahu jednoznačně podpořil. MPO dopisem ministra Mládka také vyjádřilo podporu, ale hned za dva týdny přišel náměstek ministra průmyslu a obchodu, který má na starosti digitální ekonomiku, ochranu spotřebitele a technickou normalizaci, s tím, že se situace změnila. Ačkoliv je věcný záměr dobrý, ministerstvo nepodporuje naši novelu jako samostatnou a chce ji přičlenit k zákonu o digitální televizi. Já si ale myslím, že vzhledem k tomu, že se jedná o absolutně jiný zákon, který s operátory vůbec nesouvisí, dá se předpokládat, že se mé novelizační body vytratí a jedná se tak vlastně o zdržovací taktiku.

Jaký máte pocit z věcného projednávání v Senátu?

Mé pocity z jednání Senátu jsou velmi špatné. Musím říct, že jsem to opravdu nečekala, že bude tak velký odpor ze strany sociální demokracie, když se jedná o zákon ve prospěch spotřebitelů, který není politikem. Negativní postoj ODS mě nepřekvapil. Před projednáváním vlastního zákona kolovaly mezi senátory dva texty, které měly jednoznačně zavádějící a lživý podtext. Například, že novela sníží digitální povědomí národa, protože operátoři přestanou obdarovávat zákazníky chytrými telefony (to už ale neplatí od roku 2013), dále že spotřebitel si bude dělat, co chce, že bude měnit operátory jako na běžícím pásu, a co pak chudák operátor.

A co samotné hlasování na plénu, překvapilo Vás?

Překvapil mě postoj sociální demokracie. Všichni přítomní byli buď proti, nebo se hlasování zdrželi, a to dokonce i ti, kteří se původně pod zákon podepsali. Divím se o to víc, protože v dlouhodobém programu mají výslovně ochranu spotřebitelů proti „byrokratické mašinérii privátních monopolů a manipulaci s cenami síťových služeb“. Členové klubu ODS byli rovněž proti nebo se zdrželi hlasovat. Pro zákon hlasovali členové senátorského kluby SPO a Severočech, Starostové, ANO a Severočeši a někteří z klubu KDU-ČSL, dále nezařazení senátoři jako Eliška Wagnerová, Jitka Seitlová, Libor Michálek, Václav Láska a Ivana Cabrnochová. To, co se dělo při projednávání návrhu zákona, jsem v Senátu ještě nezažila, byl tam obrovský zmatek, hluk, situace byla naprosto nepřehledná. Byl porušen i jednací řád, ale sled událostí byl tak rychlý, že se nepodařilo podat ani námitku.

Jaký vývoj ve věci dále očekáváte?

Ze strany MPO nečekám žádný vstřícný postoj k realizaci původního slibu o zařazení změny zákona ve třech novelizačních bodech do zákona o digitální televizi. V tomto postoji mě utvrzuje i to, že po tom, co zákon neprošel v Senátu, mně ministr Mládek na můj dotaz, zda to vidí průchodným, sdělil, že to bude velmi obtížné. Zdá se, že operátorská lobby opět vítězí.
 

Související články