poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

S antibiotiky pro domácí zvířata neplýtvejme

1.12.2017

Používání antibiotik není jen záležitostí humánní medicíny, ale i té veterinární. Platí přitom podobná pravidla jako u lidských pacientů a vyvstávají i obdobné problémy. Nevhodné nebo nadměrné užívání antibiotik v chovech může vést k odolnosti bakterií, a to je nebezpečné pro zvířata i následně pro lidi. Do aktivit tradičního listopadového Antibiotického týdne se proto zapojila i Státní veterinární správa (SVS).

Antibiotika se u hospodářských zvířat používají pro udržení jejich dobrého zdravotního stavu – minimalizují infekční onemocnění a jejich negativní ekonomické dopady. Od roku 2006 je v Evropské unii zakázáno podávání antibiotik v krmivech pro stimulování růstu.

V období 2010-2015 kleslo používání veterinárních antibiotik v České republice skoro o třetinu a v mezinárodním měřítku se v tomto ohledu pohybujeme v průměru.

Jsou-li totiž v chovech nadměrně podávána antibiotika, vzniká stejně jako u lidí rezistence na jejich účinky a navíc je nebezpečí, že se do našeho těla dostanou potravinami živočišného původu. Státní veterinární dozor proto pravidelně monitoruje množství jejich zbytků v mase a vnitřnostech jatečních zvířat, v rybách, mléku, medu a vejcích a sleduje, aby k užívání antimikrobiálních léků v chovech docházelo jen ve skutečně odůvodněných případech.

Při nejmenším podezření jsou na jatkách vyšetřovány stovky vzorků. Situace se podle SVS dlouhodobě zlepšuje a nadlimitní nálezy jsou ojedinělé. Při jejich odhalení se pokaždé přijímají okamžitá opatření, aby se příslušným potravinám zabránilo v cestě ke spotřebiteli, a zpřísňuje se dozor na příslušné farmě. K činnosti veterinární správy patří i sledování evidence vedené veterináři a chovateli a dodržování ochranných lhůt léčiv.

Maximální povolené limity pro rezidua antibiotik v potravinách zaručují, že nevyvolají nežádoucí účinky na zdraví člověka po celý jeho život. Jsou stanoveny Evropskou lékovou agenturou (EMA), Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně (ÚSKVBL).

Související články