poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Hrozí zmírnění zákazu nebezpečných látek v kosmetice

5.1.2018

Evropská komise se snaží změnit definici zákazu používání karcinogenních a mutagenních látek a endokrinních disruptorů v kosmetických přípravcích. Evropská spotřebitelská organizace BEUC jménem svých členů, mezi něž patří i dTest, přístup komise důrazně odmítá a snaží se změně zabránit. 

Na podzim 2016 Evropská komise oznámila, že by podle ní takzvané látky CMR (karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci) neměly být automaticky a úplně zakázány k použití v kosmetických výrobcích v textu nařízení, jak tomu bylo doposud, nýbrž mají být vyjmenovány v jeho příloze.

Proč je to problém?

Podle BEUC jde o změnu, která nevychází z přístupu schváleného v roce 2009 a omezuje zákonodárnou pravomoc komise v rozporu s přijatými právními předpisy. Zbytečně se tak relativizuje dosud jasný a nekompromisní zákaz ve prospěch zdraví spotřebitelů. Když nebude zákaz automatický, mohou výrobci v složení produktů používat chemické látky CRM, které nejsou jmenovitě zahrnuty do přílohy. V současné době existuje asi 200 nebezpečných chemikálií tohoto typu využitelných v kosmetice nejen pro dospělé, ale i pro děti.

Co dál?

Hlasování členských států o stanovisku Evropské komise, původně plánované na listopad 2017, bylo odloženo kvůli nesouhlasu Belgie, Dánska, Finska, Francie, Řecka, Litvy, Portugalska a Švédska. Komise u zástupců jmenovaných zemí lobuje, aby změny při únorovém hlasování příslušné expertní skupiny o kosmetických přípravcích podpořili. Případné schválení změn bude podle BEUC soudně napadnutelné a pravděpodobně se dostane k Evropskému soudnímu dvoru.

Evropská spotřebitelská organizace navrhuje otevření veřejné debaty v rámci Evropské unie, která by celý problém osvětlila a vyřešila ku prospěchu občanů.

Související články