poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Airbnb se musí podřídit evropským pravidlům

31.7.2018

Evropská komise a úřady chránící spotřebitele požadují, aby internetová ubytovatelská služba Airbnb sladila své obchodní podmínky s pravidly EU na ochranu spotřebitelů a uváděla ceny jasným a průhledným způsobem. Informoval o tom slovinský spotřebitelský svaz ZPS.

Řada současných praktik a podmínek společnosti Airbnb není v souladu s evropskou legislativou. Do konce srpna tudíž musí. Tento návrh následně přezkoumají příslušné evropské orgány. Pokud nebude odpovídat požadavkům, hrozí Airbnb postih.

Evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová uvedla, že oblíbenost služby neopravňuje porušování práv evropských spotřebitelů. Každý musí mít možnost jednoduše zjistit, kolik a za co zaplatí, a pravidla musí být spravedlivá pro všechny, například při zrušení ubytování majitelem nemovitosti.

Airbnb bude muset na internetu uvádět plnou cenu služeb včetně všech poplatků, jako je například úklid. Pokud nebude možné celkovou cenu určit předem, zákazník musí být informován, s jakými částkami navíc může počítat. Musí být jasné, zda se jedná o ubytování v soukromí či ne, jelikož pravidla spotřebitelské ochrany se v obou případech liší.

Obchodní podmínky Airbnb je nutné uvést do souladu s legislativou na ochranu spotřebitelů v EU a musí být formulovány jasně, jednoznačně a snadno pochopitelným jazykem. Zákazník nesmí být uváděn v omyl, že by se v případě sporu měl obracet na jiný soud než ve své vlastní zemi.

Airbnb nesmí jednostranně a bez udání důvodu rozhodovat o tom, co platí a co ne v případě zrušení smlouvy, ani měnit jednostranně podmínky, aniž by o tom informoval spotřebitele předem a dal jim možnost od smlouvy ustoupit. Nesmí omezovat základní zákonné právo zákazníka soudit se s ubytovatelem v případě škod. Zrušení nebo změna smlouvy ze strany Airbnb musí být spotřebiteli vysvětleny a musí se řídit jasnými předem danými pravidly. Zákazník má pak právo na odpovídající náhradu či úhradu nebo se může odvolat. Náhrada škod, nabízená Airbnb, se také musí řídit jasně určenými a všemi známými postupy, aniž by to vylučovalo právo spotřebitele na využití soudní cesty k řešení situace.

Airbnb musí na svých internetových stránkách uvést snadno dostupný odkaz na platformu k online řešení obchodních sporů a veškeré povinné informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU o řešení spotřebitelských sporů online.

Související články