poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Ekologický prací program není vždy nejhospodárnější

4.1.2022

Prací program Eco 40–60 °C bývá úspornější než program pro bavlnu při 40 °C. Neplatí to však vždy. Všechny pračky v testu při něm spotřebovaly méně vody, ale ta pak nestačila k důkladnému opláchnutí prádla.

Prací program Eco 40-60 °C je dle evropské legislativy „program, při němž lze podle údajů výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce vyprat společně ve stejném pracím cyklu běžně znečištěné bavlněné prádlo s uvedenou teplotou praní 40 °C nebo 60 °C a ke kterému se vztahují požadavky na ekodesign z hlediska energetické účinnosti, prací účinnosti, účinnosti máchání, doby trvání programu a spotřeby vody.“ Nelze při něm zvolit teplotu, která může být reálně nižší než 40 °C. Musí jej nabízet všechny nové pračky na evropském trhu a cílem je úspora energií a vody.

Belgická spotřebitelská organizace Test-Achats testovala tento program na37 pračkách velkých značek (AEG, Haier, Electrolux, Candy, Bosch, Zanussi, Beko). Spotřebiče patřily do odlišných energetických tříd (A–E na stupnici A–G).

Srovnání programu Eco s programem pro běžnou bavlnu při 40 °C ukázalo, že výsledky silně závisí na energetické třídě spotřebiče. U nejúspornějších praček třídy A nebo B je spotřeba nižší při použití programu Eco. Naopak u praček kategorie C–E je úspornější program určený k praní bavlny při 40 °C.

Částečně to lze vysvětlit skutečnou teplotou praní: u přístrojů, které spotřebují méně energie, je teplota v programu Eco 40-60 obecně nižší než u běžného programu pro bavlnu. Je logické, že výrobci nastavují univerzální program na nižší teplotu, protože jeho fungování je spojeno s údaji na energetickém štítku.

Rozdíl v teplotě praní však ovlivňuje celkový výsledek. U většiny praček se prádlo vypralo lépe s programem Eco než s nastavením na bavlnu při 40 °C. To platilo nejčastěji u třídy C–E, protože tam má program Eco vyšší teplotu. V rámci kategorií A a B byly dvě skupiny praček. Ty, které měly výrobcem nastavenou nižší teplotu ekologického programu, vypraly prádlo hůře než spotřebiče, kde byla teplota praní nastavena o něco výše.

Program Eco 40-60 °C obvykle používá méně vody než ostatní programy pračky, prádlo proto nemusí být dostatečně vymáchané. Celkově lze dle poznatků testu hodnotit oplachování pouze jednou z celkem pěti hvězdiček.

Test ukázal, že prací program Eco 40-60 °C nemusí být vždy šetrnější než běžný program pro bavlnu při 40 °C. Hodně záleží na energetickém zařazení spotřebiče. Výsledek praní je při něm často lepší, ale i v tomto ohledu se pračky liší. Je ovšem škoda, že šetření vodou snižuje kvalitu máchání.