poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Bude na našem trhu umělé maso?

17.8.2023

Úřady EU obdržely první žádost o souhlas s uvedením masa vytvořeného v laboratorních podmínkách na unijní trh. Nabízíme vám o této nové potravině informace od odborných světových organizací.

Roste zájem o alternativní zdroje bílkovin, například o luštěniny, obiloviny, ořechy, semena, ale rovněž o možnost výroby umělého masa neboli masa vytvořeného v laboratorních podmínkách z buněk nebo tkání zvířat, rostlin, mikroorganismů či mořských řas. V některých zemích se takové maso již prodává. FAO a WHO zveřejnily zprávu o vlastnostech, rizicích a bezpečnostních faktorech spojených s tímto typem potraviny, o technologiích výroby a potenciálních rizicích.

Vytvoření umělého masa je složitý a nákladný proces. Zdrojové buňky musí být extrahovány, izolovány a pročištěny, musí se eliminovat riziko kontaminace a přidat další složky. Výroba má několik fází od přípravy buněk přes buněčné množení v bioreaktoru až po zpracování konečného produktu. Odborníci FAO a WHO identifikovali celkem 50 rizik spojených s procesem výroby, například přítomnost cizorodých látek, veterinárních léčiv, mikrobiálních toxinů, chemických reziduí, alergenů, mikroplastů či patogenů. Většina těchto rizik není nová a vztahuje se také na konvenční výrobu běžných potravin. Lze se jim vyhnout správnými výrobními postupy a důslednou kontrolou.

Byla však rozeznána také nová nebezpečí vyplývající z použití nových technologií, materiálů nebo přísad. Příkladem jsou kontaminanty (fyzikální, chemické nebo biologické), které by mohly být přítomny v některých sloučeninách přidávaných k základním buňkám. Nicméně i v tomto případě lze problém dobře řešit správnou výrobní praxí a uplatňováním preventivních a kontrolních opatření.

V EU zatím není povoleno uvádět na trh potraviny laboratorně kultivované z buněk. Aby se tak stalo, musí nejdříve být kladně hodnoceny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a poté musí společnosti, které by rády s novou potravinou obchodovaly, požádat Evropskou komisi o povolení. Například Itálie odmítá tento typ potravin a její parlament schválil návrh zákona o zákazu prodeje syntetického masa. Opačným případem je neunijní Singapur, kde se již prodávají hamburgery laboratorního původu. Některé společnosti ve Spojených státech mají oprávnění k prodeji tzv. celulárních kuřecích výrobků.

Zpráva FAO a WHO uvádí, že je nutné pracovat také na dalších podstatných otázkách. Je třeba sjednotit pravidla i pojmy pro pojmenování takových výrobků – v současnosti se hovoří a píše o umělém, kultivovaném, laboratorním nebo syntetickém masu. Musí být rovněž přijata společná kritéria pro správné označování takových potravin..

Podle španělské spotřebitelské organizace OCU, která se otázce masa vytvořeného v laboratoři věnovala na svých internetových stránkách, je optimální vyčkat na hodnocení EFSA, protože bezpečnost potravin je prvořadá.

Související články