poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Budou mít restaurace povinnost umožnit odnést si nesnězené jídlo s sebou? V Itálii už realita

23.2.2024

Dát zákazníkovi balíček s jídlem, které v podniku nedojedl, bude v Itálii povinné. Návrh nového zákona požaduje, aby byla zaručena možnost odnést si zbytky domů. Cílem je snížit plýtvání jídlem.

Zákon by ukládal restauratérům povinnost informovat spotřebitele o možnosti odnést si zbytky jídla domů a vybavit se opakovaně použitelnými nebo recyklovatelnými nádobami, které by k tomu používali. Za určitých podmínek by zákazníci mohli použít vlastní nádoby.

Organizace Altroconsumo zjišťovala, co si o tom myslí italští spotřebitelé. Zbylé jídlo si domů již někdy odneslo 831 z 1 000 respondentů, ale 6 z 10 jídlo v podniku obvykle dojí.  Zhruba třetina se někdy styděla o zabalení zbylého jídla požádat, ale tento stud v dnešní době čím dál více ustupuje. Důvody k ponechání jídla na talíři bylo několik. Některé porce byly příliš  velké (601 z 831), jindy šlo o pokrm, který nedojedlo malé dítě  (179 z 831), nebo šlo o jídlo objednané navíc, omylem nebo pouze proto, že restaurace nabízela bohaté stálé menu. Nejčastěji si respondenti odnášeli domů zbytky pizzy (skoro polovina), maso (třetina), podstatně méně těstoviny. Samozřejmostí v italských restauracích je krabice na pizzu, méně časté jsou hliníkové obaly a nejméně populární jsou papírové nebo plastové tašky. Téměř všechno zbylé jídlo donesené domů bylo v dalších dnech snědeno (8 z 10 případů), a to buď člověkem, nebo domácím mazlíčkem.

Pouze 3 z 10 dotázaných si domů odneslo nedopité nápoje. Třetina nechá na místě již velmi malé množství, polovina vše vypije. Celkem pětina cítila ostych zeptat se, zda si mohou nedopitou láhev odnést, jiní to považovali za trapné nebo jednoduše nepohodlné. Jen 1 z 10 podniků odmítl zabalit zbylé potraviny k odnesení domů, nejčastěji kvůli absenci vhodného balení nebo s odvoláním na politiku provozovatele.

Celkem 90 % dotázaných by uvítalo zákon, který zavede povinnost restauratérů poskytnout doggy bag těm, kteří o něj požádají.

Zabalit zbylé jídlo domů zákazníkům, kteří o to požádají, musí podniky ve Španělsku od roku 2022, ve Francii od roku 2021. V USA je doggy bag naprosto běžnou záležitostí i bez legislativních úprav.

Související články