poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Průzkum ukázal hlavní problémy cestovního ruchu

27.6.2014

Více než čtvrtina Evropanů zažívá problémy se službami cestovního ruchu. Ukazuje to průzkum asociace ANEC mezi téměř šesti tisíci respondenty, do něhož se zapojili i čeští spotřebitelé. Nejčastěji si lidé stěžují na problémy při vypůjčení auta, v letecké a železniční dopravě nebo v rámci zájezdu. Čeho se problémy týkají, jak se jich vyvarovat a jak se domoci svých práv?

Čtyři pětiny účastníků průzkumu si služby v cestovním ruchu objednalo online, přičemž víc než 40 procent k tomu využilo zprostředkovatele nebo srovnávače cen. Všechny problémy v různých oblastech služeb mají společné jmenovatele – nízkou úroveň služeb a zákaznického servisu, nečekané příplatky a nejasné informace.

Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při normalizaci (ANEC) zastupuje zájmy spotřebitelů v oblasti politiky a legislativy týkající se tvorby norem a standardů. ANEC sdružuje spotřebitelské organizace ze všech členských států EU a Evropské asociace volného obchodu (EFTA). ANEC byl založen v roce 1995 jako mezinárodní nezisková organizace.

Nejvíce problémů hlásí turisté, kteří si vypůjčili auto. Více než pětina z nich nebyla s touto službou spokojena. Obvykle měli problémy s nejasnými smluvními podmínkami a nedostatečnými informacemi o pojištění a ceně.

Autopůjčovny inzerují co nejnižší cenu samotného zapůjčení vozidla, ale další poplatky mohou tuto částku klidně převýšit, což se zákazník mnohdy dozví až na místě. Často chybí jasné informace o potřebné výši zálohy, objevují se i potíže se stržením peněz z platební karty za údajné poškození vozu, a to bez souhlasu držitele karty. Tento postup přitom odporuje pravidlům karetních asociací. V takovémto případě je potřeba vyzvat autopůjčovnu, aby prokázala, že zákazník vůz skutečně poškodil. Nepříjemné pak bývá, když poskytovatel služby otálí s vrácením stržené či blokované zálohy.

Vždy je třeba dávat pozor na systém palivové politiky dané autopůjčovny, jinak se spotřeba pohonných hmot může dost prodražit. Například v případě, že platíte za ujeté kilometry a požadovaná cena je vyšší, než kdybyste benzín natankovali sami.

Cestovatele také trápí problémy v letecké dopravě, konkrétně s vymáháním náhrady škody za poškozená zavazadla a za významně zpožděné či zrušené lety. I zde je třeba dávat pozor na extra poplatky, které mohou být v součtu vyšší než cena letenky.

V souvislosti se zájezdy si lidé nejčastěji stěžují na špatnou úroveň ubytování. Podle průzkumu byl každý osmý člověk ubytován v jiném typu pokoje, než který byl dohodnut, nebo dokonce v úplně jiném hotelu. Případné stížnosti a žádosti o slevu z ceny zájezdu je potřeba podat písemně už na místě a nikoliv až po návratu domů. Pokud si na místě budete stěžovat jen ústně, nemusí na vaši pozdější stížnost u poskytovatele služby být brán zřetel a slevu nedostanete, ač byste na ni měli právo. Pořiďte fotografie či zajistěte svědky, abyste měli důkazy o nižším komfortu.

Do celoevropského průzkumu se na výzvu dTestu zapojilo také přes osm set českých spotřebitelů. 25,1 % českých respondentů odpovědělo, že mají negativní zkušenosti s využíváním služeb cestovního ruchu, což odpovídá evropskému průměru.

V jakých oblastech se spotřebitelé setkali s problémy a kolik lidí mělo negativní zkušenost s využitou službou, znázorňuje následující tabulka:

 

Služba

Čeští cestovatelé

Celoevropský průzkum

Ubytování

16,8 %

10,4 %

Letecká doprava

19,6 %

16,1 %

Železniční doprava

17 %

15 %

Pronájmy aut

18,2 %

22,4 %

Zájezdy

10,2 %

14,2 %

Lodní doprava

3,9 %

8,4 %

Rezidenční kluby

12,5 %

8 %

Zdroj: European cross-border travel and tourism, ANEC

Související články