poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

UFC upozorňuje na nebezpečné detektory kouře, kritizuje udělování certifikátu o shodě

11.2.2015

Francouzská spotřebitelská organizace UFC Que Choisir vydala na konci ledna letošního roku varování před nebezpečnými detektory kouře. Ty se podle ní mohly dostat na trh kvůli špatně nastaveným podmínkám certifikátu o shodě s evropskými předpisy. UFC dále kritizuje, že podmínky pro udělení certifikátu o shodě nezohledňují kolísavou kvalitu výrobků.

Problém je podle UFC ve způsobu, jakým se uděluje označení CE, které označuje shodu výrobku s evropskými bezpečnostními normami. Do továrny, v níž se detektory vyrábí, přijede tým odborníků na audit, odebere zde vzorky a otestuje je. Pokud splňují bezpečnostní podmínky, je výrobku certifikát o shodě jednou provždy udělen.

Podle UFC však takový postup nezohledňuje rozdíly mezi jednotlivými šaržemi výrobku, které mohou být zvláště v případě těch vyráběných v zemích mimo Evropskou unii enormní. K poškození může dojít i během dopravy či skladování.

V případě, že francouzské úřady narazí na vadný výrobek, mohou nechat z trhu stáhnout celou šarži. Nemohou však napadnout předchozí udělení certifikátu CE. V důsledku toho továrny pokračují ve výrobě nevyhovujících a potenciálně smrtelně nebezpečných detektorů kouře.
UFC upozorňuje například na detektor značky AREV, který sice v říjnu loňského roku s vysokým hodnocením vyhrál její test, nedlouho na to však musela být celá jedna vadná šarže stažena z prodeje. Spotřebitelská organizace proto volá po tom, aby v případě rozsáhlých závad byl nebezpečným detektorům kouře odebrán certifikát o shodě.

Dokud nebudou podmínky certifikátu CE změněny, UFC doporučuje spotřebitelům, aby se řídili podle francouzského certifikátu NF udělovaného Národní organizací pro standardizaci (AFNOR). Podmínky pro jeho získání jsou mnohem přísnější než u CE, navíc AFNOR odebírá vzorky dvakrát ročně po celou dobu životnosti produktu, a to jak z továrny, tak ze skladu.

S rizikovými detektory kouře se mohli setkat i čeští spotřebitelé. Z přístrojů v našem testu v roce 2013 jich pět neodpovídalo požadavkům technické normy. Přístroje měly většinou výrazně nižší či vyšší práh citlivosti, než norma předepisuje.

Při loňské kontrolní akci České obchodní inspekce propadly i protipožární dveře. Některé z nich nebyly schopné zadržet požár ani sedm minut. Riziko se může skrývat i v protipožární izolaci. Jak prokázaly testy německé pobočky Greenpeace, izolace nepodporuje hoření, jak tvrdily některé poplašné zprávy, může ale obsahovat nebezpečný karcinogenní zpomalovač hoření hexabromcyklododekan. Ten je Evropskou unii zařazen na seznam chemikálií vzbuzujících mimořádné obavy. Od používání těchto látek by se mělo při výrobě upouštět.
 

Související články