poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

EU sjednotí pravidla pro zpracování osobních dat

26.1.2018

V EU budou od května 2018 platit nové zásady pro zacházení s osobními daty. Občané budou mít větší kontrolu nad svými osobními údaji a jejich využíváním komerčními subjekty. Pravidla budou povinná pro všechny firmy fungující na území Unie, nezávisle na umístění jejich sídla. 

Osobními daty jsou v tomto smyslu jméno a příjmení, adresa, poloha, online profily, zdravotní informace, údaje o příjmech, osobní zájmy apod. Změna je nutná, jelikož jen 15 % lidí věří, že má plnou kontrolu nad svými údaji na internetu. To samozřejmě ovlivňuje obchodní růst firem. Nový systém bude platit pro všechny a jeho cílem je usnadnit a zlevnit ohlašovací a schvalovací administrativu pro spravování osobních údajů.

Jaké budou povinnosti firem, kterým údaje poskytujete?

  • Jasné vyjadřování. Budou vás zřetelně informovat o své totožnosti, proč vaše údaje potřebují, jak dlouho je budou uchovávat a kdo k nim bude mít přístup.
  • Vyžádat si váš jednoznačný souhlas, a když budou chtít údaje o nezletilých, např. pro sociální sítě, musejí mít do jisté věkové hranice souhlas rodiče.
  • Zajistit vám k poskytnutým údajům přístup a možnost předat je dalším společnostem.
  • Informovat vás o každém rizikovém úniku dat.
  • Zajistit vám právo „být zapomenuti“, tj. vymazat všechny poskytnuté údaje na žádost nositele za podmínky, že to neomezí svobodu projevu a některé možnosti vyhledávání.
  • Informovat vás, pokud používají data poskytnutá online k vytvoření zákonných závazků a smluv, například na půjčku, ujistit se, že je místo vás nezadává stroj, a v případě takového problému vše prověřit, dále také umožnit vám odvolat se proti rozhodnutí online.
  • Vyžadovat váš vyslovený souhlas s použitím vašich údajů k přímému marketingu.
  • Zabezpečit zejména informace o vašem zdraví, původu, sexuální orientaci, náboženství a politických názorech.
  • Postarat se o právní stránku věci, když posíláte data do zemí, které v tomto směru neodpovídají požadavkům EU.

Malé a střední podniky budou muset referovat o zacházení s osobními údaji zákazníků a evidovat je jen v případě, že se jedná o jejich pravidelné zpracovávání, že zneužití by mohlo ohrozit práva a svobody majitelů nebo že jsou to citlivá data či trestní záznamy.

Povinností firem bude také vypracovávat a předkládat úřadům zprávy o předpokládaných rizicích a jejich dopadu v zvláštních rizikovějších případech zpracovávání údajů – u nových technologií, při automatickém a systematickém shromažďování a vyhodnocování soukromých dat, při sledování veřejných prostranství (např. kamerovými systémy), při práci s biometrickými údaji apod.

Tresty budou vysoké

Jelikož se jedná o celoevropské požadavky, bude jejich dodržování přísně kontrolováno na unijní úrovni a sankce za porušení budou vysoké. Hříšníkům mohou být uloženy pokuty ve výši až 20 miliónů eur nebo 4 % z ročního obratu firmy.

Sjednocení pravidel pro zpracování osobních údajů pro členské státy je krokem vpřed k zjednodušení legislativy pro spotřebitele. Stačí, když budou obeznámeni se společnými principy a mohou se spolehnout, že v každé zemi EU se k jejich osobním údajům podniky musí chovat stejně.

Související články