poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

EU omezí podávání antibiotik hospodářským zvířatům

27.11.2018

Preventivní používání antibiotik především u dobytka je běžnou praxí a v dohledné době bude zakázáno. Evropský parlament schválil první opatření, která mají za cíl zpomalit a zabránit vzniku rezistentních bakterií a chránit tak zdraví zvířat i lidí. Rada Evropy má do konce roku schválit řadu dojednaných pravidel, která vstoupí v platnost nejpozději v roce 2022.

K nejdůležitějším změnám patří omezené použití antibiotik pro celý chov při onemocnění jednoho zvířete. Každý recept bude muset být založen na klinickém veterinárním vyšetření. Evropští chovatelé nebudou mít automatický přístup k antibiotikům a budou zvyšovat kvalitu života svých zvířat jinými způsoby. Změny mají za cíl zlepšit veřejné zdraví a zdokonalit podmínky chovu zvířat.

Belgická spotřebitelská organizace Test-Achats ve své zprávě uvádí, že pozornost by měla být věnována rovněž snížení objemu antibiotik podávaných domácím mazlíčkům. Zatímco v období 2011-2017 kleslo používání antibiotik u zvířat ve světě o téměř 26 %, zvířat v domácnostech, jako jsou psi a kočky, se to nedotklo. Zlepšení bude samozřejmě záležet na veterinářích, ale také na majitelích koček a psů, kteří se naučí chovat zodpovědněji, brát na vědomí dostupné informace či reálné potřeby a netrvat na bezpodmínečném předepsání antibiotik svému miláčkovi.

Související články